Toxoplasmosis

Het opsporen van een Toxoplasma gondii infectie kan serologisch of direct door middel van PCR. Voor het testen van dierlijke sera wordt ofwel de immunofluorenscentie test gebruikt (detectie van IgM en IgG op serum van  kat, hond, schaap, geit, varken en rund), of/en door een aangepaste agglutinatie test (enkel IgG, alle andere diersoorten). In bijzondere gevallen, zoals exotische dieren, kan een extra controle gebeuren door middel van de Sabin Feldman Lyse test. Bij ernstige klinische gevallen, bij abortussen en in het kader van een autopsie kan PCR worden uitgevoerd op verschillende weefsels (meestal hersenen, longen, hart, lever en placenta). Met PCR kan virtueel elk weefsel getest worden, gelieve voor de verzending van een staal het laboratorium te contacteren. In bijzondere gevallen (in samenspraak met het laboratorium) kan de infecterende T. gondii stam worden geïsoleerd door bio-assay wat achteraf toelaat het isolaat te genotyperen.


Aanvraagformulier 
  
Technische fiche PCR
Technische fiche Immunofluorescentie


    

Contactpersonen
 
Administratief verantwoordelijke
          Nadine Botteldoorn, Ms, PhD

          Nadine.botteldoorn@wiv-isp.be

          02/642.51.83  -

fax 02/642.52.40
    
      
Wetenschappelijk verantwoordelijken                                    
          Stéphane De Craeye, Ir, PhD      
          stephane.decraeye@wiv-isp.be     
          02/642.55.93
             
          Laurence Delbrassinne, Ir, PhD                         
          laurence.delbrassinne@wiv-isp.be               
          02/642.56.90
   
Laboratorium toxoplasmose                                            
         toxo@wiv-isp.be                                
         02/642.52.73
                                              
 


Vorige bladzijde: Tetanus
volgende bladzijde: Voedsel analyses