COMPENDIUM NRC

Link naar de website van de nationale referentiecentra voor humane microbiologie.
    
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) kent een lange traditie in de uitvoering van een aantal gespecialiseerde analysen op het vlak van de klinische microbiologie die de Belgische laboratoria aan het WIV-ISP toevertrouwen.
In het kader van het KB 09/02/2011 betreffende de Nationale Referentiecentra (NRC) voor humane microbiologie werd de Operationele Directie Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten (OD OBZ) van het WIV-ISP erkend als coördinator voor 11 NRC en als partner in 2 NRC.
De OD OBZ bestaat uit 5 wetenschappelijke diensten, ingedeeld naargelang de betrokken ziekteverwekkers of activiteiten. Vier van deze diensten verrichten analysen op het vlak van de medische microbiologie in het kader van een NRC.
FOD Volksgezondheid
WIV-ISP Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
OD Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten
(Operationeel directeur: Michael Kalai, PhD)
Wetenschappelijke diensten van het NRC:
     Immunologie
     Bacteriële ziekten
     Virale ziekten
     Voedselpathogenen
(Voor meer informatie, zie de tab “Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten” op www.wiv-isp.be)
 
Naast de analysen op het vlak van de medische microbiologie in het kader van een NRC, verrichten de 4 diensten ook:
-        voedselgebonden of veterinaire microbiologische analysen
-        analysen voor medische microbiologie die buiten de taken van het NRC vallen:
a)     laboratoriumanalysen voor de diagnose of de therapeutische monitoring, erkend door het RIZIV, analoog met de andere Belgische laboratoria voor medische analysen (Compendium LMM)
b)     analysen voor de epidemiologische surveillance
c)     onderzoek en ontwikkeling van technieken op het vlak van de klinische microbiologie met betrekking tot de volksgezondheid
Voor de medische omkadering van het NRC zorgen de artsen voor een transversaal platform (Laboratorium voor Medische Microbiologie, LMM), dat zowel de medische microbiologie van het NRC als de bovenstaande punten a) en b) behelst.
Overeenkomstig de norm ISO 15189 vormt dit document het repertorium van de analysen voorgesteld in het kader van het NRC voor de humane microbiologie die erkend werden binnen de OD Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten van het WIV-ISP. Wij beschrijven hierin ook de preanalytische voorwaarden voor staalname op het vlak van medisch microbiologische analyses bestemd voor onze laboratoria.

Vorige bladzijde: Tuberculose en mycobacteriŽn
volgende bladzijde: COMPENDIUM LMM