Laboratorium voor medische microbiologie (LMM)

    
Opdracht
Het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM) heeft de volgende opdrachten:

De validatie en medische coördinatie van de klinische microbiologische analysen van menselijke oorsprong in de schoor van de Operationele Directie Overdraagbare en besmettelijke ziekten (OD-OBZ); Fungeren als medisch microbiologie contactpunt in geval van epidemische opstoten (outbreaks) met de diensten van de medische inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap, AViQ (Wallonië) en de streek Brussel.

Taken
  • Microbiologische activiteiten: de OD OBZ biedt een aantal diagnostische microbiologische analysen aan in zeer gespecialiseerde gebieden van de medische, veterinaire en voedingsmicrobiologie. Wat de medische microbiologie betreft, verzekert het LMM er de coördinatie en de validatie. Het LMM speelt een rol in het bepalen van de indicaties van de analysen en helpt bij het interpreteren van de resultaten (referentiewaarden, het kiezen van de beste techniek in het kader van de klinische en technische meerwaarde [gevoeligheid, specificiteit, prognostische waarde….]).
    De activiteiten ook gebeuren enerzijds in het kader van een diagnostische confirmatie of een surveillanceanalyse uitgevoerd door een van de 14 microbiologische Nationale Referentiecentra (NRC) en anderzijds in het kader van een eerstelijnsdiagnose (Analysen LMM). 
    Onze analysen zijn BELAC geaccrediteerd volgens de ISO15189 norm.
  • Contactpunt en medisch advies in geval van uitbraken en epidemieën, meer bepaald voor de medische inspecteurs van de gemeenschappen.
Samenwerking
De voornaamste partners en opdrachtgevers van het LMM zijn de federale en communautaire instanties. Het LMM werkt samen met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Belgische netwerk van laboratoria voor medische analysen, de medische inspecteurs van de gemeenschappen.
 
Contactpunt
Directeur LMM      Dr. Jean Vanderpas
Tel.                      0473 87 02 17
Fax                      02 373 32 86
E-mail service :    LMM@wiv-isp.be
 
Link 

Rabiësbehandeling: de medische opvolging van personen die blootgesteld werden aan een verdacht dier (rabiësprofylaxis) werd sinds 1 juli 2017 overgedragen aan het ITG te Antwerpen. Het WIV blijft verantwoordelijk voor de laboratoriumanalyses voor menselijke en dierlijke rabiësgevallen als nationaal referentielaboratorium.

   

Vorige bladzijde: Immunologie
volgende bladzijde: Microbiologische Analyses