Toxoplasmose

 

Analyses

Analyses LMM *

Analyses NRC

volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche

RIZIV
Code

Zonder RIZIV code

Ten laste van de patiënt als buiten criteria van NRC 

Ten laste van het NRC

Opsporing van Toxoplasma gondii DNA door PCR

556850

Testfiche

 

 

Serologie : Sabin Feldman test

 

Testfiche

Testfiche

Serologie : ISAGA-IgM test

 

Testfiche

Testfiche

       
 Aanvraagformulier LMM
 Aanvraagformulier NRC
Tarief van LMM analyses
        
De toxoplasmose analyses hierboven worden uitgevoerd in het WIV-ISP, in het kader van het NRC "Congenitale infecties".  Voor de diagnose van andere congenitale infecties, dient contact opgenomen te worden met de dienst Virologie van het academisch ziekenhuis Erasmus Brussel (Marie-Luce Delforge, MD, PhD).
    
Contactpersonen
 
Administratief verantwoordelijken
    
     NRC Coördinator:
          Dr. Marie-Luce Delforge                    
          microbiologie@erasme.ulb.ac.be   
          tel 02/555.34.53 - fax 02/555.64.59
          Academisch ziekenhuis Erasmus - ULB
          Microbiologie
          Lennikse baan 808, 1070 Brussel
    
     Associate partner:    
          Nadine Botteldoorn, Ms, PhD

          Nadine.botteldoorn@wiv-isp.be

          02/642.51.83 

- fax 02/642.52.40
          Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP)
          Dienst : Voedselpathogenen / Toxoplasmose
          Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel  
         
Wetenschappelijk verantwoordelijken                                    
          Stéphane De Craeye, Ir, PhD      
          stephane.decraeye@wiv-isp.be     
          02/642.55.93
                    
          Laurence Delbrassinne, Ir, PhD                         
          laurence.delbrassinne@wiv-isp.be                  
          02/642.56.90
   
Laboratorium toxoplasmose                                           
         toxo@wiv-isp.be                                
         02/642.52.73

              


Vorige bladzijde: Tetanus
volgende bladzijde: Tuberculose en mycobacteriŽn