NRC Influenza virus

    

Wetenschapper

Dr. Isabelle Thomas
Tel : 02 373 32 43
Fax: 02 373 32 91
isabelle.thomas@wiv-isp.be
   
 

Achtergrond

Griep is een zeer besmettelijke virale ziekte van de luchtwegen. De virussen verantwoordelijk voor deze ziekte bij de mens zijn influenza type A, B en zelden type C.
Een belangrijk kenmerk vaninfluenzavirussenis hun vermogenom te evolueren en zo aan de afweer te ontsnappen.
In België vindt jaarlijks een griepepidemie plaats, meestal tussen de maanden oktober en april. Overdracht gebeurt hoofdzakelijk via de luchtwegen door inademing van het virus aanwezig in druppeltjes die door zieke mensen verspreid worden wanneer zij niezen of hoesten. De griep kan mensen van alle leeftijden treffen en karakteriseert zich door symptomen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn, malaise, hoest, keelpijn, verstopte neus, sinusitis, … In de meeste gevallen zal de infectie na een paar dagen genezen.
Bij jonge kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen kunnen echter complicaties optreden met hogere griepgerelateerde sterftecijfers in deze bevolkingsgroepen tot gevolg.
 
 

Objectieven

Het influenzalaboratorium van het WIV-ISP is reeds sinds 1977 actief en werd in 2010 officieel erkend door als het Nationale Referentiecentrum (NRC) voor Influenza. Het maakt deel uit van een internationaal netwerk van labo’s van de wereldgezondheidsorganisatie (GISN netwerk) en rapporteert ook aan het “European Centre of Disease Prevention and Control” (ECDC).
 
De objectieven van het centrum zijn:
·       de activiteit van het influenza virus opvolgen tijdens het griepseizoen
·       identificatie van de subtypes
·       match met het vaccin bepalen
·       genetische mutaties identificeren
·       beoordeling van de resistentie tegen antiviralegeneesmiddelen
·       serologisch onderzoekomde immuniteitvan patiënten te evalueren
·       beoordeling van de werkzaamheid van het griepvaccin
 
Het NRC influenza heeft toegang tot een biosafety level 3 (BSL3) labo met dubbele sas, HEPA filters en onderdruk om met gevaarlijke en zeldzame influenzavirussen, zoals het vogelgriepvirus, te werken.
 
 

Surveillance

De ziektelast van griep is hoog voor de bevolking.
De jaarlijkse surveillance van het WIV, die mede gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel, laat toe om elke griepepidemie in kaart te brengen. De duur en omvang van elke epidemie wordt in kaart gebracht en persberichten worden uitgebracht bij het begin, piek en einde van elke epidemie.
De resultaten van de surveillance worden gepubliceerd in een wekelijks bulletin.
 
In België bestaan verschillende surveillancesystemen voor influenza:
·       surveillance van influenza in de algemene populatie via een peilnetwerk van huisartsen
·       opvolging van ernstige griepgevallen via een netwerk van ziekenhuizen
 
De stalen die verzameld worden via deze netwerken worden door ons laboratorium geanalyseerd op de aanwezigheid van het influenzavirus en de influenzastammen worden verder getypeerd en gekarakteriseerd.
Dit is belangrijk om de werkzaamheid van het jaarlijkse griepvaccin te beoordelen en informatie te vergaren voor de samenstelling van het vaccin voor het volgende jaar. Deze informatie wordt gecommuniceerd aan de Wereldgezondheidsorganisatie.
  
  

Detectie en risicoanalyse voor opduikende virussen: vogelgriep

In 2003 kwam vogelgriep (H5N1) op de voorgrond. Ons laboratorium heeft onmiddellijk een aantal diagnostische testen op punt gesteld voor het detecteren van dit nieuwe type influenzavirus. Er zijn ook testen beschikbaar voor andere subtypes vogelgriep die mogelijk overdraagbaar zijn op de mens (H7, H9, H2). Er bestaat een nauwe samenwerking met het diergeneeskundige referentielaboratorium voor vogelgriep van het CODA-CERVA     
 

Ontwikkeling en validatie van testen

De beschikbare testen staan opgesomd in het “Compendium NRC” (aanvraagformulieren)
Onze genetische testen laten toe om na te gaan of griepvirussen resistent zijn tegen antivirale geneesmiddelen. Op dit moment werken we eveneens aan testen die toelaten om de gevoeligheid van levende griepvirussen voor antivirale geneesmiddelen te testen.
 
  
   

Onderzoeksprojecten: studie van ziektemechanismen, preventie en behandeling

Eén van onderzoeksprioriteiten betreft het beter begrijpen van het ziekmakend vermogen van griepvirussen: waarom is een infectie met het griepvirus soms banaal en soms dodelijk? Ligt dit aan de patiënt of zijn er bepaalde mutaties in het virus?
Een eerste cruciale stap in dit onderzoek is het beter in kaart brengen van de ernstige griepgevallen die opgenomen worden in het ziekenhuis en intensieve zorgen behoeven.
 
Daarnaast onderzoeken we ook de werkzaamheid van het griepvaccin: onder andere studie naar de werkzaamheid van het Pandemrix influenza A(H1N1)2009 vaccin bij patiënten met onderdrukte weerstand:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21273236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21921153
 
Niet alle griepachtige aandoeningen worden veroorzaakt door het influenzavirus. We hebben een project lopen dat ook de andere virale oorzaken in kaart brengt:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21901635
 
 

Analyses

Compendium NRC
Analyses aanvraagformulieren
 
 

Rapporten en publicaties (2009 – recent)

► Jaarlijkse surveillance van de griep in België
Wetenschappelijke publicaties
 

Posters

Molecular epidemiology of the pandemic human Influenza A(H1N1)2009 in Belgium
Immunogenicity of the Pandemrix A(H1N1)2009 influenza vaccine in hemodialysed and renal transplanted patients
Surveillance of Severe Acute Respiratory Infections in Belgium through a sentinel network of hospitals

Vorige bladzijde: NRC Hepatitis B, C, D en E virussen
volgende bladzijde: NRC Listeria monocytogenes