NEWS

Vanaf 1 februari 2017 wordt de staalontvangst van alle stalen voor het WIV gecentraliseerd in ons hoofdkantoor te Elsene (zie in bijlage).
 
Analyses
Rabiësbehandeling: de medische opvolging van personen die blootgesteld werden aan een verdacht dier (rabiësprofylaxis) werd sinds 1 juli 2017 overgedragen aan het ITG te Antwerpen. Het WIV blijft verantwoordelijk voor de laboratoriumanalyses voor menselijke en dierlijke rabiësgevallen als nationaal referentielaboratorium.
► De muisinoculatietest van toxoplasmose worden niet meer uitgevoerd en vervangen door een moleculaire methode (PCR).
 Nieuwe prijzen voor veterinaire, voedsel and mycologische analyses.
 Nieuwe analyse : Detectie van de aanwezigheid van Mycobacterium tuberculosis en zijn resistentie tegen rifampicine op respiratoir staal (GeneXpert)
 
NRC & NRL 
De eenheid van Antibiotica van de dienst Bacteriële Ziekten, verantwoordelijk voor de studie van de mechanismen van aminoglycosidenresistentie, is niet langer erkend als Nationaal Referentiecentrum. Vanaf 1 november 2015, zal deze analyse niet meer uitgevoerd worden op alle ziektekiemen (maar nog wel op Mycobacterium, Listeria, Neisseria meningitidis en Salmonella/Shigella). (Zie brief)
► De dienst Virale Ziekten is niet langer erkend als het Nationale Referentiecentrum voor Tekenencefalitis. Serologische testen om een infectie aan te tonen of om de immuniteit te meten (seroneutralisatie) blijven evenwel onder bepaalde voorwaarden beschikbaar (zie brief).
 
Verhuizing
► De eenheid "Toxoplasmose" verhuist naar Elsene (Juliette Wytsmanstraat, 14).
► De eenheid "Tetanus" verhuist naar Elsene (Juliette Wytsmanstraat, 14).
► Het NRC C. botulinum & C. perfringens verhuist naar Elsene (Juliette Wytsmanstraat, 14). (Zie brief).
► De dienst van virale ziekten verhuist naar Ukkel (Engelandstraat, 642).
 Microbiologie van het leefmilieu: Dit team werd overgedragen aan de Gezonheid en Leefmilieu dienst van de OD Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid
 
Andere
Doctoraat verdedigd door Sanne terryn op 24/11/2016 (rabiës)