Tetanus

Analyse

Analyses LMM *

Analyses NRC

volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche

RIZIV
Code

Zonder RIZIV code

Ten laste van de patiënt

Ten laste van het NRC

Titerbepaling van de tetanusantilichamen door een ELISA-methode gebruik makend van de inhibitie van de fixatie van de tetanusanatoxine

Nee

Testfiche

Nee

Detectie van het tetanustoxine met behulp van de in vivo test

Nee

Testfiche

Nee

Aanvraagformulier
Tarief van LMM analyses
      
Contactpersonen
 
Administratief verantwoordelijke
          Nadine Botteldoorn, Ms, PhD

          Nadine.botteldoorn@wiv-isp.be

          02/642.51.83 

  
Wetenschappelijk verantwoordelijken  
           Laurence Delbrassinne, Ir, PhD
           laurence.delbrassinne@wiv-isp.be
           02/642.56.90
 
          Stéphane De Craeye, Ir, PhD
          stephane.decraeye@wiv-isp.be
          02/642.55.93
  
NRC Cl botulinum & C. perfringens
          botulisme@wiv-isp.be
          02/642.56.80
 

Vorige bladzijde: Tekenencefalitis
volgende bladzijde: Toxoplasmose