Activiteiten NRL & NRC

Website NRC

De OD biedt diagnose en surveillance aan van meerdere pathogenen via de volgende NRL en NRC :
      
     Voedselpathogenen NRL
          NRC Cl. botulinum & Cl. perfringens
          NRC Norovirus
          NRL Antimicrobiële resistentie (Food)
          NRL Botulisme
          NRL Campylobacter
          NRL Coagulase + Staphylococci
          NRL Levensmiddelen microbiologie
          NRL Listeria
          NRL Salmonella (Food)
          NRL Toxoplasmose
          NRL Tweekleppige weekdieren
          NRL VTEC (Food)
          NRL VTI
    
     Bacteriële ziekten
          NRC Salmonella & Shigella speciesa 
          NRC Neisseria meningitidis
          NRC Listeria monocytogenes
            
     Virale ziekten
          NRC Hepatitis virussen
          NRC Influenza virus
          NRC Mazelen, Bof & Rubella
          NRC & NRL Rabies
          NRC Humane Papillomavirussen
             
     Mycologie & Aerobiologie
          Medische mycologie
          BCCM/IHEM - Collectie van filamenteuze schimmels en gisten 
            
     Immunologie
          NRC Bordetella pertussis
          NRC Toxigene Corynebacteriën
 
Aangeboden Diensten:
identificatie, genotypering, serologische en moleculaire diagnostiek, moleculaire epidemiologie en surveillance van bacteriële, virale, schimmel of parasitaire pathogenen, uit klinische monsters van menselijke en dierlijke oorsprong of afkomstig van voedsel.
De OD verricht onderzoek en identificeert pathogenen in indoor omgevingen: ziekenhuizen, werkplaatsen, scholen en woningen. Surveillance van het stuifmeel en de schimmelsporen van de buitenlucht in verband met ademhalingsallergieën via een netwerk van vier inzamelstations.. 
 
 
Onderzoek :
Onderzoek en ontwikkeling van methoden voor extractie en identificatie van pathogenen; van markers van resistentie tegen de behandeling, de ontwikkeling van dier- en cellulaire modellen van infectie, studie van virulentiemechanismen en de ontwikkeling van vaccins en nieuwe behandelingen. De OD participeert in epidemiologisch onderzoek in verband met de prevalentie, vaccinatiegraad van ziekten (virale of bacteriële oorsprong); studie van de immunologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor allergie en pulmonale hyperreactiviteit geassocieerd met schimmelsporen.
 
Collectie :  
De OD herbergt de nationale collectie (BCCM / IHEM) van filamenteuze schimmels en gisten van belang voor de volksgezondheid (schimmels van mensen en dieren, schimmels geïsoleerd in de omgeving van atopische patiënten, schimmels die mycotoxines produceren).