Over de operationele directie Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten

De operationele directie Overdraagbare en Besmettelijke ziekten (OD OBZ) bevat vijf wetenschappelijke diensten: Bacteriële ziekten, Virale ziekten, Voedselpathogenen, Mycologie-aerobiologie en Immunologie.

 

MISSIE

De OD OBZ staat in voor de snelle en vroegtijdige detectie, identificatie en microbiologische surveillance van bestaande of (her)opduikende overdraagbare en besmettelijke pathogenen in België, evenals voor hun preventie en behandeling.

 

VISIE

De OD OBZ is een centrum van uitmuntendheid erkend voor zijn onderzoek naar overdraagbare en infectieuze ziekten. Deze speelt een belangrijke rol binnen het netwerk van surveillance-laboratoria, referentiecentra en binnen de Belgische, Europese en internationale expertisecentra voor infectieziekten en voedselveiligheid. Door haar werking en expertise informeert de OD OBZ op betrouwbare wijze de bevoegde overheden en de bevolking over de nieuwe evoluties wat betreft de volksgezondheid, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu.

     

Organisatieschema :

 
De activiteiten van de OD OBZ hebben plaats op twee sites :
Elsene: Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel
Ukkel: Engelandstraat 642, 1180 Brussel
 
Wetenschappelijke diensten
 
Platforms
 

De OD OBZ is een van de vier Operationele Directies van het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) 

   

  

 Next page: NEWS