Immunologie

Diensthoofd : Olivier Denis – 02/373.33.77 – Email:


      De wetenschappelijke dienst is een transversaal centrum van uitmuntendheid erkend voor zijn onderzoek in het domein van de preventieve immunologie. Het is vooral gekend voor zijn werk op nieuwe vaccinatietechnieken, meer in het bijzonder tegen pathogene mycobacteriën. De thema’s ontwikkeld zijn: gastheer-pathogen interacties, immunopreventie, immunodiagnostiek, surveillance van de vaccinatiestatus, allergologie.

     
  

Activiteit
Contact
Tel
Email
Gastheer-pathogeen interacties
Marta Romano
02/373.33.25
Immunosurveillance & Immunodiagnostiek
Isabelle Desombere
02/373.32.94
 
Allergologie
Olivier Denis
02/373.33.77
Dierenverblijf
Olivier Denis
02/373.33.77
 Organisatieschema  :