Neisseria meningitidis

 

Analyses
Analyses LMM
Analyses NRC
volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche
RIZIV
Code
Zonder RIZIV code
Ten laste van de patiënt als buiten criteria van NRC 
Ten laste van het NRC
Identificatie en karakterisering van de serogroep, het serotype en sero(sub)type
 Neen
Neen
Gevoeligheid van stammen voor antibiotica
Neen
Neen
Moleculaire subtypering door Multiple-Locus Sequence Typing en sequenering van de genen fetA en porA (VR1 en VR2)
Neen
Neen

►  Aanvraagformulier NRC

    
Contactpersonen
     
Administratief verantwoordelijke     
          Sophie Bertrand, PhD                   
          sophie.bertrand@wiv-isp.be        
          02/373.30.22

Wetenschappelijk verantwwordelijken                                                            
          Sophie Bertrand, PhD
   
          Wesley Mattheus, PhD                  
          wesley.mattheus@wiv.isp.be    
          02/373.32.24
                                                    
    
NRC Neisseria meningitides                                                                          
          neisseria@wiv-isp.be                
          02/373.32.05
 

Vorige bladzijde: Mazelen
volgende bladzijde: Norovirus