Clostridium botulinum

 

Analyses
Analyses LMM *
Analyses NRC
volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche
RIZIV
Code
Zonder RIZIV code
Ten laste van de patiënt als buiten criteria van NRC 
Ten laste van het NRC
Detectie en typering van neurotoxine A, B, E of F producerende Clostridium botulinum in faeces met real time PCR en bevestiging met de in vivo referentie test
 Neen
Detectie en typering van botulinum neurotoxine A, B, E of F in faeces met de in vivo referentie test
 Neen
Detectie en typering van botulinum neurotoxine A, B, E of F in serum met de in vivo referentie test
 Neen

   

Aanvraagformulier LMM
Aanvraagformulier NRC
Tarief van LMM analyses
           
Contactpersonen
    
Administratief verantwoordelijke
          Nadine Botteldoorn, Ms, PhD

          Nadine.botteldoorn@wiv-isp.be

          02/642.51.83 

  
Wetenschappelijk verantwoordelijken  
          Laurence Delbrassinne, Ir, PhD
          laurence.delbrassinne@wiv-isp.be
          02/642.56.90
   
          Stéphane De Craeye, Ir, PhD
          stephane.decraeye@wiv-isp.be
          02/642.55.93
  
NRC C. botulinum & C. perfringens
          botulisme@wiv-isp.be
          02/642.56.80
  

Vorige bladzijde: Bordetella pertussis (Kinkhoest)
volgende bladzijde: Clostridium perfringens