NRC Congenitale infecties - Toxoplasmose

Contactpersonen
 
Administratief verantwoordelijken
    
     NRC Coördinator:
          Dr. Marie-Luce Delforge                    
          microbiologie@erasme.ulb.ac.be   
          Tel 02/555.34.53 - fax 02/555.64.59
          Academisch ziekenhuis Erasmus - ULB
          Microbiologie
          Lennikse baan 808, 1070 Brussel
    
     Associate partner:    
          Nadine Botteldoorn, Ms, PhD

          Nadine.botteldoorn@wiv-isp.be

          02/642.51.83 

- fax 02/642.52.40
          Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP)
          Dienst : Voedselpathogenen / Toxoplasmose
          Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel
      
Wetenschappelijk verantwoordelijken                                    
          Stéphane De Craeye, Ir, PhD      
          stephane.decraeye@wiv-isp.be     
          02/642.55.93
                
          Laurence Delbrassinne, PhD                         
          Laurence.Delbrassinne@wiv-isp.be                  
          02/642.56.90
   
Laboratorium toxoplasmose                                           
         toxo@wiv-isp.be                                
         02/642.52.73
                                              
 
De toxoplasmose analyses hieronder worden uitgevoerd in het WIV-ISP, in het kader van het NRC Congenitale infecties. Voor de diagnose van andere congenitale infecties, dient contact opgenomen te worden met de dienst Virologie van het academisch ziekenhuis Erasmus Brussel (Marie-Luce Delforge, MD, PhD).