Salmonella - Shigella

 

Analyses
Analyses LMM *
Analyses NRC
volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche
RIZIV
Code
Zonder RIZIV code
Ten laste van de patiënt als buiten criteria van NRC 
Ten laste van het NRC
Salmonella : Karakterisering en serotypering
Neen
Neen
Salmonella en Shigella : Gevoeligheid van stammen voor antibiotica
Neen
Neen
Salmonella : Moleculaire subtypering door pulsed field gel electroforese, faagtypering en multi-locus variabele tandem repeat analyse
Neen
Neen
Shigella : Karakterisering en serogroepering/serotypering
Neen
Neen
Shigella : Moleculaire subtypering door pulsed field gel electroforese
Neen
Neen

 Aanvraagformulier NRC 

    
Contactpersonen
 
Administratief verantwoordelijke     
           Sophie Bertrand, PhD                   
           sophie.bertrand@wiv-isp.be       
           02/373.30.22
    
Wetenschappelijk verantwwordelijken                                                            
          Sophie Bertrand, PhD   
    
          Wesley Mattheus, PhD                  
          wesley.mattheus@wiv.isp.be    
          02/373.32.24
                                                
    
NRC Salmonella en Shigella                                                                            
          salmonella@wiv-isp.be              
          02/373.30.93
 

Vorige bladzijde: Rubella
volgende bladzijde: Schimmels en gisten