Externe Links

 • Internationaal Netwerk van de Pasteurinstituten  : Internationaal Netwerk van de Pasteurinstituten  verenigt 29 onafhankelijke instituten,
  met dezelfde opdrachten, dezelfde cultuur en dezelfde waarden.

 

 • CODA
  In het kader van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare landbouw, draagt het CODA door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening bij tot een pro-actief beleid inzake veilige voedselproductie, dierengezondheid en volksgezondheid op federaal en internationaal niveau.
   
    
    
 •  FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu • Het FAVV, Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
    

 • Het RIZIV - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

    
    
 • The Belgian Immunological Society (BIS)
  The Belgian Immunological Society (BIS) was created in February 1978 by researchers interested in both the clinical and the fundamental aspects of Immunology.
  The Society includes today about 200 members from all major Belgian Universities and from Research Institutes such as the Pasteur Institute and the Ludwig Institute in Brussels and the Institute for Tropical Medicine in Antwerp.


 • ECDC
  The European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) is an EU agency with aim to strengthen  Europe's defences against infectious diseases. It is seated in Stockholm, Sweden. ECDC's mission is to identify, assess and communicate current and emerging threats to human health posed by infectious diseases. ECDC works in partnership with national health protection bodies across Europe to strengthen and develop continent-wide disease surveillance and early warning systems.

    
    
 • EFSA
  The European Food Safety Authority (EFSA) is the keystone of European Union (EU) risk assessment regarding food and feed safety. In close collaboration with national authorities and in open consultation with its stakeholders, EFSA provides independent scientific advice and clear communication on existing and emerging risks..


     
           
 • WHO

        
 • KCE
  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • CSS
  Hoge Gezondheidsraad
 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Direction générale de la Santé - Communauté française de Belgique
 • MATRA
  Déclaration obligatoire des maladies infectieuses de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de la Fédération Wallonie-Bruxelles/région wallonne 
   
 • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Brussel-Hoofdstad
  Besmettelijke ziekten

Previous page: Publicaties