Clostridium perfringens

 

Analyses
Analyses LMM *
Analyses NRC
volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche
RIZIV
Code
Zonder RIZIV code
Ten laste van de patiënt als buiten criteria van NRC
Ten laste van het NRC
Telling van Clostridium perfringens in faeces en biochemische identificatie van de kiem met de biochemische methode ID32A
Neen
Detectie van enterotoxinogene Clostridium perfringens en de genen die coderen voor de toxines alpha, beta, beta-2, epsilon, iota in faeces met real time PCR
Neen
Detectie van het aanwezige enterotoxine van Clostridium perfringens type A in faeces met RPLA "reverse passive latex agglutination"
Neen

► Aanvraagformulier LMM    
Aanvraagformulier NRC
Tarief van LMM analyses

    
Contactpersonen
 
Administratief verantwoordelijke
          Nadine Botteldoorn, Ms, PhD

          Nadine.botteldoorn@wiv-isp.be

          02/642.51.83 

  
Wetenschappelijk verantwoordelijken  
         Laurence Delbrassinne, Ir, PhD
         ldelbrassinne@wiv-isp.be
         02/642.56.90
  
         Stéphane De Craeye, Ir, PhD
         stephane.decraeye@wiv-isp.be
         02/642.55.93
  
NRC C. botulinum & C. perfringens
         botulisme@wiv-isp.be
         02/642.56.80
 

Vorige bladzijde: Clostridium botulinum
volgende bladzijde: Corynebacterium diphtheriae