Listeria monocytogenes

 

Analyses
Analyses LMM
Analyses NRC
volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche
RIZIV
Code
Zonder RIZIV code
Ten laste van de patiënt als buiten criteria van NRC 
Ten laste van het NRC
Bevestiging identificatie Listeria monocytogenes en serotypering
Neen
Neen
Gevoeligheid van stammen Listeria monocytogenes voor antibiotica
Neen
Neen
Moleculaire subtypering van Listeria monocytogenes door Pulsed Field Gel Electrophoresis en Multiple-Locus - Sequence Typing
Neen
Neen

    

Anvraagformulier NRC
 
      
Contactpersonen
 
Administratief verantwoordelijke     
          Sophie Bertrand, PhD                   
          sophie.bertrand@wiv-isp.be       
          02/373.30.22
    
Wetenschappelijk verantwwordelijken                                                           
          Sophie Bertrand, PhD 
    
          Wesley Mattheus, PhD                  
          wesley.mattheus@wiv.isp.be    
          02/373.32.24
   
    
NRC Listeria monocytogenes                                                                        
          listeria@wiv-isp.be 
          02/373.32.11
 

Vorige bladzijde: Listeria - Serologie
volgende bladzijde: Mazelen