Kost van een klinische analyse

Belangrijke mededeling!
      
Onze klinische analyses zijn betalend. Er zijn echter enkele uitzonderingen.
 
Als het klinische laboratorium niet in staat is om een analyse uit te voeren voor diagnostische doeleinden, kan het die naar het laboratorium voor Medische Microbiologie van het WIV (LMM - WIV) opsturen, op voorwaarde dat deze analyse is opgenomen in het compendium van de LMM.
-          Sommige van deze analyses zijn opgenomen in de RIZIV nomenclatuur – ze zijn te betalen en worden terugbetaald door het RIZIV volgens hun code (zie tarief van het compendium LMM).
-          Sommige van deze analyses zijn niet opgenomen in de RIZIV nomenclatuur - ze zullen worden uitgevoerd op kosten van de patiënt (zie tarief van het compendium LMM).
 
Indien het Nationale Referentiecentrum (NRC) het enige bevoegde laboratorium is om deze analyse uit te voeren, dan zal de analyse gebeuren op kosten van het NRC voor zover
-          ze niet is opgenomen in de RIZIV nomenclatuur.
-          de aanvraag voldoet aan de aanvaardingscriteria zoals beschreven in het compendium van het NRC
-          het nodige budget beschikbaar is in het kader van het contract met het RIZIV.
 
Indien de analyse al door het klinische laboratorium werd uitgevoerd en werd doorgestuurd naar het NRC voor confirmatie, voor een betere karakterisering van de kiemen of met de bedoeling om de efficiëntie van de behandeling aan te passen, of in het kader van een epidemiologisch surveillance programma, dan zal ze uitgevoerd worden op kosten van het NRC mits:
-          de aanvraag voldoet aan de aanvaardingscriteria zoals beschreven in het compendium van het NRC;
-          het nodige budget beschikbaar is in het kader van het contract met het RIZIV.
 
Indien de analyse aangevraagd wordt door een Geneesheer inspecteur van een van de twee gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap of “Communauté Française”) in het kader van een enquête, zal de analyse uitgevoerd worden in overeenstemming met het afgesloten contract met deze Gemeenschappen en binnen de budgettaire grenzen van het contract.
 
Om een eventuele dubbele facturering te voorkomen, zal in het analyserapport en de factuur vermeld worden dat de analyse was aanvaard en uitgevoerd
-          onder de RIZIV nomenclatuur;
-          ten laste van de patiënt;
-          ten laste van het NRC;
-          ten laste van de “Communauté Française” ;
-          ten laste van de Vlaamse Gemeenschap.
  
►  Tarief van LMM analyses

Vorige bladzijde: COMPENDIUM LMM
volgende bladzijde: Veterinaire analyses