Stuifmeelconcentratie van els en hazelaar neemt toe

Gepubliceerd op: 
maandag, 15 januari 2018
Last updated on 17-1-2018 by Wesley Van Dessel

Dit weekend namen de stuifmeelconcentraties van de els en de hazelaar snel toe in Brussel. Reeds sinds begin januari werden dagelijks enkele pollenkorrels van els en hazelaar gemeten door ons inzamelapparaat geplaatst op het dak van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Het mooie weer tijdens het weekend zorgde voor een toename van het aantal pollenkorrels in de lucht. Inderdaad, eens de katjes in bloei staan en klaar zijn om hun stuifmeel vrij te geven, zijn de hoeveelheden stuifmeel in de lucht erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Wind en milde temperaturen bevorderen de verspreiding van stuifmeel, terwijl regen ervoor zorgt dat het stuifmeel op de grond wordt neergeslagen en dat de concentraties in de lucht dalen.

Over het algemeen verwachten we een toename van de stuifmeelconcentratie van de els en de hazelaar tegen het einde van de maand januari of begin van februari.

Elk pollen seizoen is verschillend en het is moeilijk om het exacte verloop ervan te voorspellen. Een recent onderzoek op basis van onze pollenmetingen over een periode van 34 jaar, geleid door de dienst Mycologie en Aerobiologie van het WIV, wijst erop dat de periode van stuifmeelverspreiding van de els en hazelaar stabiel blijft. Hun jaarlijkse totale stuifmeelproductie neemt echter met de jaren wel toe. Het berkenseizoen daarentegen heeft de neiging vroeger te eindigen maar ook vaker de kritische drempelwaarde van 80 pollenkorrels/m³ lucht te overschrijden. De gegevens omtrent het grassenstuifmeel — de veroorzaker van hooikoorsts — werden eveneens geanalyseerd. Het hooikoortsseizoen verschuift in de tijd: het begint en eindigt lichtjes vroeger. De intensiteit van het hooikoortsseizoen lijkt wel te minderen met de jaren.

Stuifmeelkalender

De bloeiperiodes van de verschillende planten volgen zich op doorheen het seizoen. Van januari tot en met maart zijn de pollenkorrels van de els, hazelaar, taxus en sommige ledenvan de cipressenfamilie in de lucht aanwezig, gevolgd door het stuifmeel van de populier en de wilg. April kondigt het begin van het stuifmeelseizoen aan van de es en de berk aan, maar het echte “hooikoorstseizoen” begint pas in de tweede helft van de maand mei en duurt ongeveer twee maanden. Deze periode komt overeen met de bestuivingsperiode van de grassenfamilie (wild of geteeld) en is relatief lang omwille van de grote verscheidenheid aan soorten waarvan de bloeiperiodes elkaar opvolgen. Vanaf de tweede helft van juli is de alsem – bijvoet aanwezig in de lucht, een wijd verspreid onkruid dat aangetroffen wordt langs wegbermen, paden, spoorwegen, rivieren en op braakliggende terreinen. De maanden juni en juli veroorzaken dus veel problemen voor allergische personen.

Airallergy, enige officieel surveillancenetwerk van het stuifmeel en de schimmelsporen van de lucht in België.

Sedert 1982 voert het netwerk van “Airallergy”, gecoordineerd door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP), dagelijkse surveillance van het stuifmeel en de schimmelsporen van de lucht uit in België. Het doel is om betrouwbare informatie te verschaffen aan allergie patiënten, artsen en aan farmaceutische firma’s, en dit via onze website www.airallergy.be .

QR code

QR code for this page URL