Schildklierkanker rond de Belgische nucleaire sites en kerncentrales

Gepubliceerd op: 
donderdag, 31 augustus 2017
Last updated on 4-9-2017 by Daisy Tysmans

De tussentijdse resultaten van een nieuwe studie uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Stichting Kankerregister, bevestigen dat de incidentie  van nieuwe gevallen van  schildklierkanker binnen een straal van 20 kilometer rond de kerncentrales van Doel en Tihange niet hoger ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen en in Wallonië & Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarentegen ligt de incidentie van nieuwe gevallen van schildklierkanker rond de nucleaire sites van Fleurus en Mol-Dessel opnieuw lichtjes hoger dan de respectievelijke gemiddelden.

Overeenkomstig de aanbevelingen in een vorige studie van het WIV (2012), heeft mevrouw Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het WIV in 2016 de opdracht gegeven om de incidentie van de nieuwe gevallen van schildklierkanker binnen een gebied van 20 kilometer rondom de Belgische kerncentrales en nucleaire sites opnieuw te onderzoeken, en dit over de periode die de jaren 2000 tot 2014 bestrijkt. Deze nieuwe studie van het WIV sluit aan bij de eerste studie waarvan de resultaten de jaren 2000 tot 2008 bestrijken. Het hoofddoel van deze nieuwe studie is een epidemiologische opvolging te voorzien en niet om een oorzakelijk verband te trekken tussen de waargenomen gevallen van schildklierkanker en de aanwezigheid van nucleaire installaties.

Kerncentrales van Doel en Tihange (elektriciteitsproductie)    

De resultaten van de studie van 2012 worden door de huidige studie bevestigd. De incidentie van nieuwe gevallen van schildklierkanker binnen een straal van 20 kilometer rond de kerncentrales van Doel en Tihange ligt niet hoger dan de gemiddeldes in respectievelijk Vlaanderen en in Wallonië & Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nucleaire sites van Fleurus en Mol-Dessel (onderzoek en industriële activiteiten)

De resultaten van de studie van 2012 worden door de huidige studie bevestigd. Binnen een straal van 20 kilometer rond de nucleaire sites van Fleurus en Mol-Dessel, toont de studie een licht verhoogde incidentie van nieuwe gevallen van schildklierkanker in vergelijking met de gemiddelden in respectievelijk Wallonië & Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen.

Volgende stap

Deze tussentijdse resultaten werden berekend op niveau van gemeenten en maakt een vergelijking met de 2012 studie mogelijk. Nu deze stap is gerealiseerd, zet het WIV zijn onderzoek verder en zal het de komende maanden de gevallen van schildklierkanker en van acute leukemie bij kinderen analyseren op het niveau van de ‘statistische sectoren’ (dit zijn kleinere geografische onderverdelingen binnen de gemeentes), en dit nog steeds binnen een gebied van 20 kilometer rondom de Belgische nucleaire sites en kerncentrales. De resultaten worden verwacht midden 2018 en moeten toelaten om deze tussentijdse observaties te verfijnen.

Raadpleeg het wetenschappelijk artikel.

Context

Als gevolg van een ongeval op de site van Fleurus in 2008, waarbij radioactief gas (jodium 131) vrijkwam  in  de  atmosfeer,  heeft  mevrouw  Laurette  Onkelinx,  toenmalige  federaal  minister  van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het WIV opgedragen om een eerste situatieschets te geven van de  incidentie  van  de  gevallen van schildklierkanker en van acute leukemie bij  kinderen in de omgeving van de Belgische kerncentrales en nucleaire sites.
De in 2012 gepubliceerde resultaten van de studie die door het WIV werd uitgevoerd, betroffen de jaren 2000 tot 2008. Zij suggereerden een licht hogere incidentie van nieuwe gevallen van schildklierkanker rond de nucleaire sites van Mol-Dessel en Fleurus, in vergelijking met de cijfers in respectievelijk Vlaanderen en in Wallonië & Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze studie liet echter niet toe om alle gewenste wetenschappelijke conclusies te trekken. Om deze grijze zone weg te werken, raadde de studie van 2012 aan om de oefening opnieuw uit te voeren op een fijnere geografische resolutie en dat voor een langere periode. In overeenstemming met de aanbevelingen van 2012, heeft mevrouw Maggie De Block, huidige federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het WIV in 2016 de opdracht gegeven om de incidentie van de nieuwe gevallen   van schildklierkanker  binnen een gebied van 20 kilometer rondom de Belgische kerncentrales en nucleaire sites opnieuw te onderzoeken, en dit over een langere periode die de jaren 2000 tot 2014 bestrijkt.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL