Kwaliteitsevaluatie aanvragen

Last updated on 26-7-2016 by Charlotte Van d...

Het WIV voert externe kwaliteitsevaluaties uit voor derden om de kenmerken van hun producten of hun veiligheid voor de menselijke gezondheid of het milieu te evalueren. 

Niet-klinische gezondheid: GLP Compliance Monitoring

De GLP’s (Goede Laboratoriumpraktijken) vormen een kwaliteitssysteem voor de organisatorische processen en de voorwaarden waaronder niet-klinische gezondheids- en milieuveiligheidsstudies worden gepland, uitgevoerd, opgevolgd, geregistreerd, gearchiveerd en gerapporteerd. De GLP’s zijn geen richtlijnen, maar reglementen met kracht van wet. Het WIV is de Belgische autoriteit die nagaat of de GLP’s worden nageleefd.

De GLP Compliance Monitoring moet nagaan of testinrichtingen die beweren de GLP na te leven voor een studie, wel degelijk alle GLP-principes voor de uitvoering van studies hebben toegepast en kunnen garanderen dat de kwaliteit van de resultaten toereikend is volgens de GLP-principes van de OESO.

Dit omvat de gegevensaudit van fysische, chemische, toxicologische en/of ecotoxicologische testen van chemische stoffen, zoals industriële chemicaliën, farmaceutica, diergeneesmiddelen, fytofarmaca, voedsel- en diervoederadditieven en cosmetica. Ook veldstudies vallen onder de Goede Laboratoriumpraktijken en worden geïnspecteerd door het WIV als de GLP-monitoringautoriteit.

Lees meer in het Engels

Klinische gezondheid: erkenning en kwaliteit van medische laboratoria voor klinische pathologie

Medische laboratoria doen testen op klinische stalen om informatie te verkrijgen over de gezondheid van een patiënt met het oog op de diagnose, behandeling en preventie van ziekten. De geloofwaardigheid van medische laboratoria is van het grootste belang voor de gezondheid en veiligheid van de patiënten die op deze testdiensten vertrouwen. In België is het WIV verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de externe kwaliteitsevaluatie van medische laboratoria voor klinische pathologie.

Het WIV beoordeelt alle laboratoria die erkend willen worden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) om na te gaan of ze aan de vereisten voldoen. Deze externe kwaliteitsevaluatie (EKE) is voornamelijk informatief en is bedoeld om de kwaliteit en homogeniteit van laboratoriumresultaten te beoordelen. De deelnemende laboratoria ontvangen een aantal klinische stalen van het WIV om ze te analyseren in hun laboratorium. Aan de hand van de EKE kunnen deelnemende laboratoria hun prestaties vergelijken met andere laboratoria of nauwkeurigheidgerichte referentiesystemen. De EKE vervangt nooit het interne kwaliteitsevaluatie- en managementsysteem van het laboratorium. 

Lees meer 

 

Klinische gezondheid: erkenning en kwaliteit van medische laboratoria voor anatomische pathologie

Medische laboratoria doen testen op klinische stalen om informatie te verkrijgen over de gezondheid van een patiënt met het oog op de diagnose, behandeling en preventie van ziekten. De geloofwaardigheid van medische laboratoria is van het grootste belang voor de gezondheid en veiligheid van de patiënten die op deze testdiensten vertrouwen. In België is het WIV verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de externe kwaliteitsevaluatie van medische laboratoria voor anatomische pathologie.

Het WIV beoordeelt alle laboratoria die erkend willen worden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) om na te gaan of ze aan de vereisten voldoen. Deze externe kwaliteitsevaluatie (EKE) is voornamelijk informatief en is bedoeld om de kwaliteit en homogeniteit van laboratoriumresultaten te beoordelen. De deelnemende laboratoria ontvangen een aantal klinische stalen van het WIV om ze te analyseren in hun laboratorium. Aan de hand van de EKE kunnen deelnemende laboratoria hun prestaties vergelijken met andere laboratoria of nauwkeurigheidgerichte referentiesystemen. De EKE vervangt nooit het interne kwaliteitsevaluatie- en managementsysteem van het laboratorium. 

Lees meer  

 

QR code

QR code for this page URL