Analyse aanvragen

Last updated on 12-1-2018 by Wesley Van Dessel

Het WIV leeft wetenschappelijke normen na voor alle staalanalyses. Hier vindt u instructies om analyses aan te vragen en om stalen voor te bereiden en te vervoeren. Gelieve vanaf 1 februari 2017 alle stalen voor analyse te verzenden naar het volgende adres:
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
Dienst Dispatching + Naam van het laboratorium
Juliette Wytsmanstraat, 14 
1050 Brussel

Microbiologische analyse aanvragen

Het WIV voert analyses uit om micro-organismen (bv. bacteriën en schimmels) te kwantificeren en identificeren en is actief in vier microbiële domeinen. Hier vindt u instructies om analyses aan te vragen en om stalen voor te bereiden en te vervoeren, voor elk van die vier domeinen:

Chemische analyse aanvragen

Het WIV voert in drie domeinen analyses uit om chemische stoffen te kwantificeren en identificeren. Gelieve direct contact op te nemen met de verantwoordelijke van elk domein voor instructies om analyses aan te vragen, stalen voor te bereiden en te vervoeren:

Statistische analyse aanvragen

Het WIV voert statistische analyses uit met de gegevens van zijn enquêtes.  Richt uw verzoek direct tot de verantwoordelijke van de enquête:

Prijs bij benadering voor advies: € 900-1200 per dag.

QR code

QR code for this page URL