Wat is virale hepatitis ?
Onstaan van het centrum
Taken van het centrum
V.H in BelgiŽ : cijfers
Budgettaire middelen
Medewerkers Centrum
Publicaties
Links
Contact
Info-avonden
Aanvraagformulieren


 

WAT IS VIRALE HEPATITIS ?

Hepatitis is een ontsteking van de lever; de oorzaken zijn uiteenlopend, o.a. van virale aard. Er bestaan minstens 5 types van virale hepatitis-infectie, elk veroorzaakt door een ander virus.

Hepatitis A-virus (HAV)
Vroeger werd deze hepatitis "infectieuse hepatitis" genoemd. De overdracht gebeurt via feco-orale weg (water, voedsel, enz.), zelden via parenterale weg (= via inspuitingen) zoals bv. bij druggebruikers, hemofiliepatiŽnten, enz. De overdracht van het A-virus kan door fecaliŽn geschieden ter gelegenheid van seksuele kontakten. Tot voor enkele jaren was hepatitis A meestal een quasi symptoomloos verlopende kinderziekte. Nu echter stelt men een verschuiving van infecties op personen van volwassen leeftijd vast. Bij volwassenen verloopt deze infectie practisch altijd symptomatisch. Dit houdt het risico in dat epidemieŽn van ernstige HAV-infecties zich in de toekomst vooral bij volwassenen zullen manifesteren. Massale vaccinatie, zeker van risicogroepen, kan hier een oplossing bieden. De aanwezigheid van HAV-antistoffen wijst erop dat, in het verleden, een HAV-infectie werd doorgemaakt. In de Belgische algemene populatie zijn deze antistoffen aanwezig in 5,4 % van de leeftijdsgroep onder 14 jaar, en in meer dan 80 % van de leeftijdsgroep boven 55 jaar.

Hepatitis B-virus (HBV)
Vroeger sprak men van "serum hepatitis". Het is de meest verspreide vorm van hepatitis op wereldvlak. Het hepatitis B-virus is meer verspreid dan het HIV, de veroorzaker van AIDS. De HBV-infectie verspreidt zich voornamelijk via parenterale weg (transfusie, inspuitingen, tatouages, e.d.) De infectie verspreidt zich eveneens via seksuele weg. Ondanks de beschikbaarheid van een effectief en veilig vaccin, blijft hepatitis B een wereldomvattend volksgezondheidsprobleem. Globaal gezien zijn 2.000 miljoen mensen ooit besmet geweest met het HBV. Hiervan werden er 350 miljoen chronische drangers van het virus. Het virus is de voornaamste overlijdensoorzaak door levercirrose, chronische leverontsteking en hepatocellulaire carcinoma (leverkanker). In BelgiŽ heeft ongeveer 7 % van de autochtone en 14 % van de allochtone bevolking een HBV-infectie doorgemaakt of is chronisch drager van het virus.

Hepatitis C-virus (HCV)
Dit virus werd pas in 1989 ontdekt. Toen veranderde de naam "non-A, non-B hepatitis" in hepatitis C. Wereldwijd bestaan er meer dan 300 miljoen gevallen van HCV-infectie. De infectie verspreidt zich vooral via parenterale weg : transfusies, inspuitingen, tatoeŽringen e.d. De vroege ontwikkeling van deze infectie kent vaak een "sluipend" verloop en gaat gepaard met vage ziekteverschijnselen. Ook in BelgiŽ is hepatitis C geen zeldzame ziekte : naar schatting zijn hier 80.000 mensen HCV-positief. Hiervan kan 85 % een chronische hepatitis C ontwikkelen die kan leiden tot o.a. levercirrose en levercarcinoom.

Hepatitis D-virus (HDV), Hepatitis E-virus (HEV), Hepatitis G-virus (HGV)
Alhoewel deze virussen in BelgiŽ slechts een marginale aanwezigheid kennen, stijgt de laatste jaren het risiko op hepatitis E, vooral bij personen die veelvuldig in het buitenland verblijven. Hepatitis D-virus treedt enkel op als superinfectie indien het hepatitis B-virus reeds aanwezig is. Het hepatitis G-virus werd recent ontdekt. De rol van dit virus bij leverontstekingen is nog niet volledig omschreven.
 


© Nationaal Virale Hepatitis Centrum
Afdeling Virologie - Departement Microbiologie
WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID
Juliette Wytsmanstraat, 14 - 1050 Brussel
Design - The Manta