e
Continuer en français
Doorgaan in het Nederlands
Deze site dient enkel om ziektes van patiënten wonend in Brussel of Wallonië aan te geven; voor aangiftes van patiênten in Vlaanderen
zie: link naar toezicht volksgezondheid

Personnes de contact / Contactpersonen
Dr. Romain Mahieu
Inspection d'hygiène CCC / Gezondheidsinspectie GGC
Avenue Louise 183 Louïzalaan
1050 Bruxelles - Brussel
tel 02 552 01 67
fax 02 502 59 05