Morbidat: Morbiditeitsdatabanken in België
Copyright © 1998 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.
Afdeling Epidemiologie. All rights reserved.
In samenwerking met de Vlaamse en Franse Gemeenschap van België.

MORBIDITEITEN: GEGEVENSBANKEN

VRIJWILLIGE ZWANGERSCHAPSONDERBREKING

Datum van bijwerking: 07/07

COORDINATEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE

Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu

Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet

op vrijwillige zwangerschapsonderbreking

Zelfbestuurstraat 4

1070 Brussel

Verantwoordelijke:          de Voorzitters van de Evaluatiecommissie,

Dr. Van Orshoven – Mr. Messinne

Contactpersonen:           Françoise De Weirt (secretaresse)

                                    Marie-Jeanne Ribbens (secretaresse)

Tel: 02/525.09.25 (ou 24)

Fax: 02/525.09.76

E-mail:  francoise.deweirt@health.fgov.be

            marie-jeanne.ribbens@health.fgov.be

 

DOELSTELLINGEN

                        Het opstellen van het Rapport van de Commissie voor het Belgisch Parlement.

 

METHODOLOGIE

De verzameling van de gegevens wordt niet gefinancierd.

Deze gegevensverzameling is verplicht. Er is een wettelijke regeling:

                        - de wet van 3 april 1990 over abortus

                        - de wet van 3 augustus 1990 stelt een evaluatiecommissie aan

Ze gebeurt op niveau van heel het land.

De methode van de gegevensverzameling is formulieren te versturen: vragen in te vullen door de arts die de vrijwillige zwangerschapsonderbreking uitvoert.

De proportie van het totaal aantal gevallen opgenomen in dit register is 8/10.

De verzameling gebeurt continu sinds 1992 bij de vrouwen van 14 tot 54 jaar (per leeftijdsgroep van 5 jaar: 14-19 jaar, 20-24 jaar,...).

 

GEREGISTREERDE PARAMETERS

Volgende parameters worden geregistreerd:

a) datum van de vraag van vrijwillige zwangerschapsonderbreking

b) datum eerste onderhoud

c) datum van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking

d) leeftijd van de vrouw

e) burgerlijke staat

f) aantal kinderen op de wereld gezet

g) woonplaats

h) aangehaalde wanhoopstoestand

i) als de onderbreking na 12 weken gebeurt:

                        - ernstig gevaar voor de moeder

                        - ernstig gevaar voor het kind

j) verklaringen afgelegd door de vrouw betreffende:

                        - de gebruikte voorbehoedsmiddelen

                        - de oorzaak van de ondoeltreffendheid

                        - de methode toegepast voor de zwangerschap te onderbreken

                        - anesthesie

                        - duur van hospitalisatie

                        - complicaties

 

BESCHIKBARE GEGEVENS EN/OF PUBLICATIES

2003 is het laatste registratiejaar.

Het is niet mogelijk onmiddellijke toegang te hebben tot de anonieme en geïnformatiseerde gegevens.

Publicaties

Rapporten van de Evaluatiecommissie:

- 1992 (gepubliceerd in 1993)

- 1994-95 (gepubliceerd in 1995)

- 1996-97 (gepubliceerd in 1997)

- 1998-1999 (gepubliceerd in 2000)

- 2000-2001 (gepubliceerd in 2002)

- 2002-2003 (gepubliceerd in 2004)

Deze fact-sheet bundelt de voornaamste gegevens uit de vier opeenvolgende rapporten van de Nationale Evaluatiecommissie betreffende de zwangerschapsafbreking.

 

Hoofdmenu

Heeft U opmerkingen:  Morbidat@wiv-isp.be