WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

OD Volksgezondheid en Surveillance

Nationale voedselconsumptiepeiling

Bijwerking : 7/11/2007
Forum : Food Consumption Survey 

Doelstellingen

 1. Beschrijven van de voedingsgewoonten en nutritionele status van de bevolking.
 2. Schatting maken van de voedingsinname van contaminanten, additieven en andere voedingschemicaliën.
 3. Studie naar de verschillen in maaltijdpatronen, energie-inname, inname van voedingsmiddelen en nutriënten tussen verschillende subgroepen van de bevolking zoals gedefinieerd door socio-demografische variabelen en leefstijlvariabelen.
 4. Evaluatie van de adequaatheid van de energie-inname en van de inname van voedingsmiddelen en nutriënten in verschillende subgroepen van de bevolking in het licht van de voedingsaanbevelingen.
 5. Identificatie van subgroepen die mogelijks een risico hebben voor een deficiënte of een excessieve inname van specifieke nutriënten of van specifieke voedingsmiddelen.
 6. Mogelijkheid om de voedingsaanbevelingen te baseren op voedingsmiddelen in plaats van op nutriënten.

Methoden


Jaar van uitvoering

sinds 2003


Contactpersonen

  Herman Van Oyen Tel. : + 32 2 642 50 29
  Stefanie Vandevijvere Tél. : + 32 2 642 57 52


Vorderingsgraad


Publicaties

 1. Artikels gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften
  1. Temme L, Huybrechts I, Van Oyen H.
   De Belgische voedselconsumptiepeiling.
   Voeding NU 2006. Jaargang 8; nummer 11: 23-26.
  2. Temme L, Huybrechts I, Van Oyen H.
   De Belgische voedselconsumptiepeiling.
   Tijdschrift voor Voeing en Dietetiek 2006. Jaargang 3: pag 2-6.
  3. De Vriese S, De Backer G, De Henauw S, Huybrechts I, Kornitzer K, Leveque A, Moreau M, Van Oyen H.
   The Belgian Food Consumption survey : aims, design and methods.
   Arch Pub Health, 63, 1-16, 2005
 2. Samenvattingen van mededelingen (op aanvraag beschikbaar)
  1. Temme E, Huybrechts I, Van Oyen H.
   Waist circumference and levels of physical activity in Belgium.
   EUPHA, Montreux, Switzerland, November 2006.
  2. Huybrechts I, Temme E, Van Oyen H, De Backer G, Moreau M, Levêque A, De Henauw S.
   Calcium intake, food sources and seasonal variations in the Belgian.
   EUPHA, Montreux, Switzerland, November 2006.
  3. Huybrechts I, Temme L, De Henauw S, De Backer G, Levêque A, Van Oyen H.
   Energy and macronutrient intake in the Belgian population
   Public Health Nutrition 2006; 9: 65
  4. Temme L, Huybrechts I, Van Oyen H.
   Iron intake and its food sources in Belgium
   Public Health Nutrition 2006; 9: 104
  5. Van Oyen H, De Vriese S, Moreau M, Huybrechts I.
   The gap between food based dietary guidelines and the usual food consumption in Belgium, 2004.
   Paper presented at SEER, Seattle, US, June 2006.
 3. Boeken en hoofdtitels in boeken

 4. Rapporten (op aanvraag beschikbaar)
  1. Seghers K.
   Estimating the distribution of usual dietary intake by short-term measurements: a comparison of several statistical approaches.
   Thesis U-Hasselt. Master in Biostatistics 2006.
  2. Kajungu Kateeba D.
   Assessment of estimated intake of Nitrate and Nitrite for the Belgian adult population.
   Thesis U-Hasselt. Master in Biostatistics 2006.
  3. De Vriese S, Huybrechts I, Moreau M, Van Oyen H.
   De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1 - 2004 : Rapport
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, maart 2006, Depotnummer : D/2006/2505/17.
  4. De Vriese S, Huybrechts I, Moreau M, Van Oyen H.
   De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1 - 2004 : Synthese
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, maart 2006, Depotnummer : D/2006/2505/19.

Financieringsbronnen

Federale overheid


Externe samenwerking (buiten het Instituut)


Trefwoorden

BELGIE, VOEDSELCONSUMPTIEPEILING, VOEDSELVEILIGHEID, VOEDINGSANAMNESE, 24hRECALL, NUTRIENTEN, VOEDINGSMIDDELEN, CONTAMINANTEN, ADDITIEVEN, PESTICIDEN, DIOXINES, VOEDSELFREQUENTIEVRAGENLIJST, STEEKPROEF