WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

OD Volksgezondheid en Surveillance

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie
2010
Epidemiologische Trends 1983 - 2009

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie 2010
Epidemiologische Trends 1983 - 2009
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, OD Volksgezondheid en Surveillance
2011 - Rapport : D/2011/2505/22
Geneviève Ducoffre

Voorwoord Dankwoord Samenvatting Inleiding Methoden Algemene
resultaten
Kiemen / Thema's
(PL : Peillaboratoria, RL : Referentielaboratorium)
Adenovirus
(PL)
Aminoglycosiden
(RL)
A. phagocytophilum
(RL)
B. pertussis
(PL)
B. pertussis
(RL)
B. burgdorferi
(PL)
B. burgdorferi
(RL)
Brucella
(RL)
B. cepacia
(RL)
Campylobacter
(PL)
Campylobacter
(RL)
C. psittaci
(PL)
C. psittaci
(RL)
C. trachomatis
(PL)
C. botulinum
(RL)
C. difficile
(RL)
C. diphteriae
(RL)
C. burnetii
(RL)
C. neoformans
(RL)
Cryptosporidium
(PL)
Cyclospora
(PL)
Dengue
(RL)
E. multilocularis
(RL)
E. histolytica
(PL+RL)
E. histolytica
(RL)
Enterovirus
(PL)
E. coli
(PL)
E. coli
(RL)
Giardia
(PL)
H. influenzae
(PL)
Hantavirus
(PL+RL)
Hepatitis A
(PL)
Hepatitis B
(PL)
Hepatitis C
(PL)
Hepatitis A, B, C, D en E
(RL)
Influenza
(RL)
Influenza A
(PL)
Influenza B
(PL)
L. pneumophila
(PL)
L. pneumophila
(RL)
Leishmania
(RL)
Leptospira
(RL)
Listeria
(PL+RL)
Listeria
(RL)
Morbillivirus
(PL)
Morbillivirus
(RL)
Mycobacteriën
(RL)
M. pneumoniae
(PL)
N. gonorrhoeae
(PL)
N. gonorrhoeae
(RL)
N. meningitidis
(PL)
N. meningitidis
(RL)
Opkomende virus
(RL)
Parainfluenza
(PL)
Parvovirus
(PL)
Pasteurella sp.
(RL)
Plasmodium
(PL+RL)
Plasmodium
(RL)
Rabiës
(RL)
R. S. V.
(PL)
Rotavirus
(PL)
Rubivirus
(PL)
Rubivirus
(RL)
Salmonella
(RL)
Sepsis & neonatale
meningitis
(PR)
Shigella
(PL)
Shigella
(RL)
S. aureus
(Faagtypering) (RL)
S. aureus
(MRSA) (RL)
S. pneumoniae
(PL)
S. pneumoniae
(RL)
S. pyogenes
(PL)
Toxoplasmose
(RL)
T. pallidum
(PL)
Tularemie
(RL)
  Y. enterocolitica
(PL)
  Y. enterocolitica
(RL)
 
Besluit Publicaties Rapporten W.I.V.
Annexes
Lijst van de Referentielaboratoria /
Referentiecentra
Registratieformulier Maandelijks rapport Laatst wekelijks rapport over acute luchtweginfecties en griep
Informatiefolders
Bronchiolitis Hantavirose Hepatitis A
Humane alveolaire echinococcose Legionellose Leptospirose
Listeriose Lymeziekte en andere ziekten overgedragen door teken : anaplasmose en tekenencefalitis Meningitis
Q-koorts Vleermuizen Voedselvergiftiging


Rapporten per jaar
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Rapporten per kiem