WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

Afdeling Epidemiologie

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie
2006
Epidemiologische Trends 1983 - 2005

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie 2006
Epidemiologische Trends 1983 - 2005
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie
2007 - Rapport : D/2007/2505/20.
G. Ducoffre

Voorwoord Dankwoord Samenvatting Inleiding Methoden Algemene
resultaten
Kiemen / Thema's
(PL : Peillaboratoria, RL : Referentielaboratorium)
Adenovirus
(PL)
Aminoglycosiden
(RL)
A. phagocytophilum
(RL)
B. pertussis
(PL)
B. pertussis
(RL)
B. burgdorferi
(PL)
B. burgdorferi
(RL)
Brucella
(RL)
B. cepacia
(RL)
Campylobacter
(PL)
Campylobacter
(RL)
C. psittaci
(PL)
C. trachomatis
(PL)
C. botulinum
(RL)
C. diphteriae
(RL)
C. neoformans
(RL)
Cryptosporidium
(PL)
Cyclospora
(PL)
Dengue
(RL)
E. multilocularis
(RL)
E. histolytica
(PL+RL)
E. histolytica
(RL)
Enterovirus
(PL)
Enterovirus
(RL)
E. coli
(PL)
E. coli
(RL)
Giardia
(PL)
H. influenzae
(PL)
Hantavirus
(PL+RL)
Hepatitis A
(PL)
Hepatitis B
(PL)
Hepatitis C
(PL)
Hepatitis A, B, C, D en E
(RL)
Influenza
(RL)
Influenza A
(PL)
Influenza B
(PL)
L. pneumophila
(PL)
L. pneumophila
(RL)
Leishmania
(RL)
Leptospira
(RL)
Listeria
(PL+RL)
Listeria
(RL)
Morbillivirus
(PL)
Morbillivirus
(RL)
Mycobacteriën
(RL)
M. pneumoniae
(PL)
N. gonorrhoeae
(PL)
N. gonorrhoeae
(RL)
N. meningitidis
(PL)
N. meningitidis
(RL)
Opkomende virus
(RL)
Parainfluenza
(PL)
Parvovirus
(PL)
Pasteurella sp.
(RL)
Plasmodium
(PL+RL)
Rabiës
(RL)
R. S. V.
(PL)
Rotavirus
(PL)
Rubivirus
(PL)
Rubivirus
(RL)
Salmonella
(RL)
Sepsis & neonatale
meningitis
(PR)
Shigella
(PL)
Shigella
(RL)
S. aureus
(Faagtypering) (RL)
S. aureus
(MRSA) (RL)
S. agalactiae
(RL)
S. pneumoniae
(PL)
S. pneumoniae
(RL)
S. pyogenes
(PL)
S. pyogenes
(RL)
Toxoplasmose
(RL)
T. pallidum
(PL)
Tularemie
(RL)
Y. enterocolitica
(PL)
    Y. enterocolitica
(RL)
   
Besluit Publicaties Rapporten W.I.V.
Annexes
Lijst van de Referentielaboratoria /
Referentiecentra
Registratieformulier Maandelijks rapport
(12/2006)
Wekelijks rapport over acute luchtweginfecties en griep (20/05/2007)
Informatiefolders
Bronchiolitis Hantavirose Hepatitis A
Humane alveolaire echinococcose Legionellose Listeriose
Lymeziekte en andere ziekten overgedragen door teken : anaplasmose en tekenencefalitis Meningitis Vleermuizen
  Voedselvergiftiging  

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie
Rapporten per jaar
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Rapporten per kiem