WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

Afdeling Epidemiologie

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie
2005
Epidemiologische Trends 1983 - 2004

De gegevens van dit rapport mogen vrij worden geciteerd of gereproduceerd evenwel met vermelding van de volgende referentie :
Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie 2005
Epidemiologische Trends 1983 - 2004
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie
April 2007 - Rapport : D/2006/2505/30.
G. Ducoffre

Voorwoord Dankwoord Samenvatting Inleiding Methoden Algemene
resultaten
Kiemen / Thema's
(PL : Peillaboratoria, RL : Referentielaboratorium)
Adenovirus
(PL)
Aminoglycosiden
(RL)
A. phagocytophilum
(RL)
B. pertussis
(PL)
B. pertussis
(RL)
B. burgdorferi
(PL)
B. burgdorferi
(RL)
Brucella
(RL)
B. cepacia
(RL)
Campylobacter
(PL)
Campylobacter
(RL)
C. psittaci
(PL)
C. trachomatis
(PL)
C. botulinum
(RL)
C. diphteriae
(RL)
C. neoformans
(RL)
Cryptosporidium
(PL)
Cyclospora
(PL)
Dengue
(RL)
E. multilocularis
(RL)
E. histolytica
(PL+RL)
Enterovirus
(RL)
E. coli
(PL)
E. coli
(RL)
Giardia
(PL)
H. influenzae
(PL)
Hantavirus
(PL+RL)
Hepatitis A
(PL)
Hepatitis B
(PL)
Hepatitis C
(PL)
Influenza A
(PL)
Influenza B
(PL)
L. pneumophila
(PL)
L. pneumophila
(RL)
Leishmania
(RL)
Leptospira
(RL)
Listeria
(PL+RL)
Listeria
(RL)
Morbillivirus
(PL)
Mycobacteriën
(RL)
M. pneumoniae
(PL)
N. gonorrhoeae
(PL)
N. gonorrhoeae
(RL)
N. meningitidis
(PL)
N. meningitidis
(RL)
Parainfluenza
(PL)
Parvovirus
(PL)
Pasteurella sp.
(RL)
Plasmodium
(PL+RL)
Rabiës
(RL)
R. S. V.
(PL)
Rotavirus
(PL)
Rubivirus
(PL)
Salmonella
(RL)
Sepsis & neonatale
meningitis
(PR)
Shigella
(PL)
Shigella
(RL)
S. aureus
(Faagtypering) (RL)
S. aureus
(MRSA) (RL)
S. agalactiae
(RL)
S. pneumoniae
(PL)
S. pneumoniae
(RL)
S. pyogenes
(PL)
S. pyogenes
(RL)
Toxoplasmose
(RL)
T. pallidum
(PL)
Tularemie
(RL)
  Y. enterocolitica
(PL)
Y. enterocolitica
(RL)
Besluit Publicaties Rapporten W.I.V.
Bijlagen
Lijst van de Referentielaboratoria /
Referentiecentra
Registratieformulier Maandelijks rapport (12/2005) Wekelijks rapport over acute luchtweginfecties en griep (30/04/2006)
Informatiefolders
Bronchiolitis Hantavirose Hepatitis A Humane alveolaire echinococcose Listeriose
Lymeziekte
Meningitis   Vleermuizen Voedselvergiftiging

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie
Rapporten per jaar
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Rapporten per kiem