WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

Afdeling Epidemiologie

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie
200
2
Epidemiologische Trends 1983 - 2001

De gegevens van dit rapport mogen vrij worden geciteerd of gereproduceerd evenwel met vermelding van de volgende referentie :
Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie 2002
Epidemiologische Trends 1983 - 2001
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Afdeling Epidemiologie
Januari 2004 - Rapport : D/2003/2505/35.
G. Ducoffre

Voorwoord Dankwoord Samenvatting Inleiding Methoden Algemene
resultaten
Kiemen/Thema's
(PL : Peillaboratoria, RL : Referentielaboratorium)
Adenovirus
(PL)
Aminoglycosiden
(RL)
B. pertussis
(RL)
B. burgdorferi
(PL)
B. burgdorferi
(RL)
Campylobacter
(PL)
Campylobacter
(RL)
C. psittaci
(PL)
C. trachomatis
(PL)
C. botulnium
(RL)
C. diphteriae
(RL)
C. neoformans
(RL)
Cryptosporidium
(PL)
Cyclospora
(PL)
Dengue
(RL)
E. histolytica
(PL+RL)
Enterovirus
(PL)
E. coli
(RL)
Giardia
(PL)
H. influenzae
(PL)
Hantavirus
(PL+RL)
Hepatitis A
(PL)
L. pneumophila
(RL)
Leptospira
(PL+RL)
Listeria
(PL+RL)
Listeria
(RL)
Morbillivirus
(PL)
Mycobacteriën
(RL)
M. pneumoniae
(PL)
N. gonorrhoeae
(PL)
N. gonorrhoeae
(RL)
N. meningitidis
(PL)
Parainfluenza
(PL)
Parvovirus
(PL)
Pasteurella sp.
(RL)
Plasmodium
(PL+RL)
Rabies
(RL)
Rubivirus
(PL)
R. S. V.
(PL)
Salmonella
(RL)
Sepis& neon. meningitis
(PL)
Shigella
(PL)
S. aureus
(Faagtypering) (RL)
S. aureus
(MRSA) (RL)
S. pneumoniae
(PL)
S. pneumoniae
(RL)
S. pyogenes
(PL)
Toxoplasmose
(RL)
T. pallidum
(PL)
Y. enterocolitica
(PL)
    Y. enterocolitica
(RL)
   
Besluit Publicaties Rapporten W.I.V.
Bijlagen
Lijst van de
Referentielaboratoria
Registratieformulier Maandelijks rapport over de surveillance
van infectieuze aandoeningen (12/2002)

Surveillance van Infectieuze Aandoeningen door een Netwerk van Laboratoria voor Microbiologie
Rapporten per jaar
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Rapporten per kiem