WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

Afdeling Epidemiologie

Hoofdmenu Gezondheidsenquête

Gezondheidsenquête door Interview België 1997 - Resultaten

Alle gegevens in dit rapport mogen vrij verspreid worden mits bronvermelding :
De gezondheid van de bevolking in België. Gezondheidsenquête door middel van Interview, België, 1997
Afdeling Epidemiologie, 1998;Brussel
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Demarest S, Leurquin P, Tafforeau J, Tellier V, Van der Heyden J, Van Oyen H.

 
Inleiding & Methoden
Studiepopulatie
 
 

Franse Gemeenschap
(enkel franstalige versie)
Waals Gewest
(enkel franstalige versie)