WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

OD Volksgezondheid en Surveillance

Wekelijks rap.
- Influenza 2011 : Acute luchtweginfecties en griep
Maandelijkse rap.
- Infectieuze aandoeningen 2011 ------> 1995
Semestriële rap.
- HIV/AIDS 2008 (30 juni)
Jaarrapporten
- Creutzfeldt Jakob 2007 2006 1998-2003 2001 2000
1999 1998
- Diabetes 2011 2009 2007 2005-2006 2003-2004 2002 2001
- Diabetes : diabetesvoet 2008 2005-2006
Follow-up 2005-2006
- Diabetes : kinderen/adolescenten 2011 2010 2008
- Drugs - Nationaal 2008
Full_text
2007
Full_text
2006
Full_text
2005
Volledig
Samenvat.
2004
Full_text
2003
Full_text
Samenvat.
2002
Full_text
2001
Full_text
2000
Full_text
Samenvat.
- Early Warning System (EWS) 2003 2002 2001
- HIV/AIDS 2009
- Infectieuze aandoeningen 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
- Infectieziekten bij kinderen 2007 2006 2005 2004 2003
- Influenza 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04
- SOA - Peilnetwerk van clinici 2010 2009 2008 2007 2006 2005
- Gemeenschappelijk rapport 2007 2006
Andere rapporten
Informatiefolders
- Bronchiolitis
bijwerking : juli 2009
- Hantavirose
bijwerking : juli 2009
- Hepatitis A
bijwerking : juli 2009
- Humane alveolaire echinococcose
bijwerking : juli 2009
- Legionellose
bijwerking : juli 2009
- Leptospirose
bijwerking : juli 2009
- Listeriose
bijwerking : juli 2009
- Lymeziekte en andere ziekten overgedragen door teken : anaplasmose en tekenencefalitis
bijwerking : juli 2009
-
Meningokokkenmeningitis
bijwerking : juli 2009
- Q-koorts
bijwerking : februari 2012
- Vleermuizen
bijwerking : juli 2009
- Voedselvergiftiging
bijwerking : juli 2009
Newsletters
- EPI-SCOOP Bulletin van de OD Volksgezondheid en Surveillance
- SENTI-BUL BULletin van het team "Huisartsenpeilpraktijken" (SENTInel GP' s) van de OD Volksgezondheid en Surveillance