WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

OD Volksgezondheid en Surveillance

Surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob in België

Bijwerking : 08/12/2008

Doelstellingen

De afdeling Epidemiologie van het WIV coördineert de surveillance van de vier vormen (sporadische, familiale, iatrogene en variante) van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) voor de onderstaande zaken :


Methoden


Jaar van uitvoering

sinds december 1998


Contactpersonen

Sophie Quoilin Tel. : + 32 2 642 54 04


Vorderingsgraad


Publicaties

 1. Artikels gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften
  1. Van Everbroeck B, Michotte A, Sciot R, Godfraind C, Deprez M, Quoilin S, Martin JJ, Cras P.
   Increased incidence of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in the age groups between 70 and 90 years in Belgium
   European Journal of Epidemiology 2006; 21(6):443-7.
  2. Van Everbroeck B, Quoilin S, Boons J, Martin JJ, Cras P.
   A prospective study of CSF markers in 250 patients with possible Creutzfeldt-Jakob disease
   J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74(9):1210-4.
  3. Van Everbroeck B, Pals P, Quoilin S, Martin JJ, Cras P.
   The many faces of human prion diseases in Belgium and the world
   Acta Neurol Belg. 2001 Jun; 101(2):81-7.
 2. Samenvattingen van mededelingen (op aanvraag beschikbaar)
  1. Quoilin S, Van Loock F, Cras P, Van Everbroeck B.
   Current epidemiological status of Creutzfeldt Jakob disease (CJD) in Belgium
   Abstract for the International Conference on TSE, 2002, Edinburgh (England).
  2. Quoilin S, Van Loock F, Cras P, Van Everbroeck B.
   Current status of CJD in Belgium, 2000
   Abstract for the First Scientific Day on TSE: Creutzfeldt Jakob disease and Bovine Spongiform Encephalitis, 2000, Brussel, België
 3. Boeken en hoofdtitels in boeken

 4. Rapporten (op aanvraag beschikbaar)
  1. Quoilin S.
   Surveillance van de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob in België - 2007
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, WIV/EPI REPORTS N° 2008-022; D/2008/2505/26
  2. Quoilin S.
   Surveillance van de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob in België - 2006
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, WIV/EPI REPORTS N° 2007-018; D/2007/2505/18
  3. Quoilin S.
   Surveillancenetwerk van de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob in België
   Resultaten van de surveillance in de periode 1998-2003
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, WIV/EPI REPORTS N° 2005-006; D/2005/2505/15
  4. Quoilin S.
   Surveillancenetwerk voor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob in België - 2001
   Partieel rapport (maart 2003) : voorstelling van de resultaten
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
  5. Quoilin S.
   Netwerk voor de Surveillance van de Ziekte van Creutzfeldt Jakob in België
   Jaarrapport 2000
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, IPH/EPI REPORTS N° 2002 - 007; D/2002/2505/11
  6. Quoilin S.
   Netwerk voor de Surveillance van de Ziekte van Creutzfeldt Jakob in België
   Jaarrapport 1999
   Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
  7. Quoilin S.
   Netwerk voor de Surveillance van de Ziekte van Creutzfeldt Jakob in België
   Jaarrapport 1998
   Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid

Financieringsbronnen

Directoraat-Generaal Primaire Gezondheidszorg en Crisisbeheer van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu


Externe samenwerking (buiten het Instituut)

Born Bunge Stichting Antwerpen
Centre Hospitalier Universitaire Liège
Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles
Communauté française
European CJD Collaborative Surveillance Group
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu
Hôpital Erasme Bruxelles
National CJD Surveillance Unit, Edinburgh
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Universitair Ziekenhuis Brussel
Universitair Ziekenhuis Gent
Universitair Ziekenhuis Leuven
Vlaamse Gemeenschap


Trefwoorden

CJD, ZIEKTE VAN CREUTZFELDT-JAKOB, NIEUWE VARIANT, BSE, EST, ESB, BOVIENE SPONGIFORME ENCEFALOPATHIE, SURVEILLANCENETWERK, EPIDEMIOLOGIE, BELGIE.