WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

OD Volksgezondheid en Surveillance

Huisartsenpeilpraktijken

Bijwerking : 13/05/2014

Doelstellingen


Methoden


Jaar van uitvoering

sinds 1979


Contactpersonen

  Van Casteren Viviane Tel. : + 32 2 642 50 30


Vorderingsgraad


Publicaties

 1. Artikels gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften
  1. Van den Block L, Deschepper R, Bossuyt N, Drieskens K, Bauwens S, Van Casteren V, Deliens L.
   Care for patients in the last months of life. The Belgian sentinel network monitoring end-of-life care study
   Arch Intern Med. 2008 Sep 8;168(16):1747-54.
  2. Van den Block L, Van Casteren V, Deliens L.
   Gebruik van gespecialiseerde multidisciplinaire palliatieve zorg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel: resultaten van de SENTI-MELC studie via de Huisartsenpeilpraktijken
   Website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Cijfers, Zorgaanbod - bekeken op 21/08/2008
  3. Devroey D, Van Casteren V.
   De definitieve plaatsing van volwassenen in een instelling ( 2003-2004)
   Website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Cijfers, Zorgaanbod - bekeken op 08/07/2008
  4. Van den Block L, Deschepper R, Drieskens K, Bauwens S, Bilsen J, Bossuyt N, Deliens L.
   Hospitalisations at the end of life: using a sentinel surveillance network to study hospital use and associated patient, disease and healthcare factors
   BMC Health Serv Res. 2007 May 8;7:69.
  5. Van den Block L, Deschepper R, Bilsen J, Van Casteren V, Deliens L.
   Transitions between care settings at the end of life in Belgium
   JAMA. 2007 Oct 10;298(14):1638-9.
  6. Van den Block L, Van Casteren V, Deschepper R, Bossuyt N, Drieskens K, Bauwens S, Bilsen J, Deliens L.
   Nationwide monitoring of end-of-life care via the Sentinel Network of General Practitioners in Belgium: the research protocol of the SENTI-MELC study
   BMC Palliat Care. 2007 Oct 8;6:6.
  7. Bossuyt N, Van Casteren V.
   Epidemiology of suicide and suicide attempts in Belgium: results from the sentinel network of general practitioners
   Int J Public Health. 2007;52(3):153-7
   .
  8. Devroey D, Van Casteren V.
   The incidence of home accidents is going down in Belgium
   Int J Inj Contr Saf Promot 2006;13(3):200-2.
  9. Van Steenbergen J, Gelletlie R, Van Casteren V.
   Communicable disease control - still a core public health function
   Eur J Public Health 2006;16(2):118.
  10. Bossuyt N, Van Casteren V.
   Epidemiologie en aanpak van de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijken in België
   Vlaams Infectieziektebulletin, 2006;2:10-4.
  11. Truyers C, Van Casteren V, Bartholomeeusen S, Bossuyt N, Dumortier J, Buntinx F.
   Medisch-deontologische en juridische aspecten van algemene en continue morbiditeitsresgistratie
   Tijdschr.voor Geneeskunde 2006;62:1524-30.
  12. Bossuyt N, Van Casteren V.
   Pneumococcal vaccination coverage in elderly people in Belgium
   Archives of Public Health 2005;63:185-98.
  13. Van Casteren V.
   Surveillance of vaccine-preventable diseases
   Archives of Public Health 2005;63:167-70.
  14. Lernout T, Van Casteren V.
   Surveillance, a key strategy in the elimination of diseases. The case of polio and measles surveillance in Belgium
   Archives of Public Health 2005;63:171-84.
  15. Devroey D, Van Casteren V, Buntinx F.
   Lower stroke mortality rates for patients receiving blood pressure lowering therapy before the onset of stroke
   Cent Eur J Public Health. 2005;13(4):176-9.
  16. Devroey D, Van Casteren V, Buntinx F.
   De morbiditeit en mortaliteit van cerebrovasculaire incidenten in België
   Tijdschr voor Geneeskunde 2005;61(19):1328-38.
  17. Jonckheer P, Van Casteren V.
   Griepvaccinatie in België en Vlaanderen: een registratie door de huisartsenpeilpraktijken in de periode 2002 tot 2004
   Vlaams Infectieziektenbulletin 2005;54(4):3-6.
  18. Devroey D, Van Casteren V, Buntinx F.
   Les accidents vasculaires cérébraux en Belgique : surveillance par le réseau des médecins vigies en 1998 et 1999
   La Revue de la Médecine Générale n° 219 janvier 2005.
  19. Fleming D, Schellevis F, Van Casteren V.
   The prevalence of known diabetes in eight European countries.
   Eur J Public Health 2004;14:10-4.
  20. Devroey D, Van Casteren V, Sasse A et al.
   An eight-year nationwide prospective registration of non-consented HIV testing in Belgium
   J Public Health Med 2004;1:72-6.
  21. Devroey D, Van Casteren V, Sasse A et al.
   Non-consented HIV testing by Belgian general practitioners
   AIDS 2003;17(4):641-2.
  22. Bruyninckx R, Buntinx F, Aertgeerts B et al.
   The diagnostic value of macroscopic haematuria for the diagnosis of urological cancer in general practice
   Br J Gen Pract. 2003;53(486):31-5.
  23. Devroey D, Van Casteren V, Buntinx F.
   Registration of stroke through the Belgian sentinel network and factors influencing stroke mortality
   Cerebrovasc Dis 2003;16(3):272-9.
  24. Devroey D, Buntinx F, Van Casteren V et al.
   Higher attack rates for left motor deficit among men with cerebrovascular events.
   Neurology 2002;59:1794-6.
  25. Devroey D, Buntinx F, Van Casteren V.
   Trends in stroke attack rates and mortality from a 16-year nationwide registration.
   Circulation 2002;106:S752.
  26. Beutels P, Van Damme P, Van Casteren V et al.
   The difficult quest for data on "vanishing" vaccine-preventable infections in Europe: the case of measles in Flanders (Belgium)
   Vaccine 2002;20(29-30):3551-9.
  27. Buntinx F, Devroey D, Van Casteren V.
   The incidence of stroke and transient ischaemic attacks is falling: a report from the Belgian sentinel stations
   Br J Gen Pract 2002;52(483):813-7.
  28. Devroey D, Van Casteren V, De Lepeleire J.
   Placements in psychiatric institutions, nursing homes, and homes for the elderly by Belgian general practitioners
   Aging Ment Health 2002;6(3):286-92.
  29. Devroey D, Van Casteren V, Walckiers D.
   The added value of the registration of home accidents in general practice
   Scand J Prim Health Care 2002;20(2):113-7.
  30. Devroey D, Van Casteren V, Sasse A.
   How are patients informed about their HIV test results?
   Fam Pract 2002;19(2):125-7.
  31. Devroey D, Van Casteren V, Walckiers D.
   The surplus value of the registration of home accidents in general practice.
   Scan J Prim Health Care 2002;20:113-7.
  32. Wens J, Van Casteren V, Vermeire E at al.
   Newly diagnosed type 2 diabetic population in Belgium
   Diabetes Care 2002;25(3):637-8.
  33. Devroey D, Van Casteren V, De Lepeleire J.
   Revealing regional differences in the institutionalization of adult patients in homes for the elderly and nursing homes : results of the Belgian network of sentinel GPs
   Fam Pract 2001;18(1):39-41.
  34. Van Casteren V.
   Rougeole et oreillons : épidémiologie.
   Vax Info 2001;30:4-6.
  35. Devroey D, Van Casteren V, Walckiers D et al.
   Les accidents domestiques. Enregistrement du réseau des médecins vigies en 1995 et 1996.
   Revue de Médecine Générale 2001;187:418-23
   .
  36. Wens J, Van Casteren V, Vermeire E et al.
   Diagnosis and treatment of type 2 diabetes in three Belgian regions. Registration via a network of sentinel general practices
   Eur J Epidemiol 2001;17(8):743-50.
  37. Wauters H, Van Casteren V, Buntinx F.
   Rectal bleeding and colorectal cancer in general practice: diagnostic study
   BMJ 2000;321(7267):998-9.
  38. Devroey D, Van Casteren V, De Lepeleire J.
   Karakteristieken van definitieve opname van volwassenen: De resultaten van de Belgische huisartsenpeilpraktijken.
   Arch Public Health 2000;58:7-21.
  39. Devroey D, Van Casteren V.
   Raadplegingen bij de huisarts vanwege problemen door onaangepast alcoholgebruik. Resultaten van de Belgische huisartsenpeilpraktijken.
   Tijdschr voor Geneeskunde 2000;56 :639-46.
  40. Van Casteren V, Wens J.
   De huisarts als bron van gezondheidsinformatie. 20 jaar ervaring met huisartsen peilpraktijken in België.
   Huisarts Nu 2000;1:3-8.
  41. Van Casteren V, De Schrijver K.
   Mazelensurveillance : registratie van beleidsrelevante informatie.
   Huisarts Nu 2000;1:13-16.
  42. Devroey D, Avonts D, Van Casteren V.
   Evolutie van de vraag naar HIV-tests bij de Belgische huisartsenpeilpraktijken (1988-1997.
   Huisarts Nu 2000;1:17-21.
  43. Devroey D, Van Casteren V, Vranckx R.
   De opsporing van klinische acute virale hepatitis. Resultaten van de Belgische Huisartsenpeilpraktijken 1991-1992.
   Huisarts Nu 2000;1:22-9.
  44. Buntinx F, Van Casteren V.
   Cerebro-vasculaire incidenten in België: preliminaire resultaten uit een herhaalde registratie door het huisartsen peilpraktijken netwerk.
   Huisarts Nu 2000;1:30-2.
  45. Quataert P, Haelterman G, Van Casteren V.
   Hoe representatief zijn de peilpraktijken ? Een oefening voor kanker.
   Huisarts Nu 2000;1:33-7.
  46. Van Casteren V.
   Wat vinden de peilartsen zelf van de registratie ? Resultaten van een enquête.
   Huisarts Nu 2000;1:38-40.
  47. De Loof J.
   Een wetenschappelijk verantwoorde gezondheidszorg : visie van een peilarts.
   Huisarts Nu 2000;1:41-2.
  48. Van Oyen H.
   Een gezondheidsinformatiesysteem met toekomst : beschouwingen vanuit het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.
   Huisarts Nu 2000;1:43-5.
  49. Aelvoet W, Wildemeersch D.
   De peilpraktijken en het gezondheidsbeleid : een toekomstperpectief voor de Vlaamse overheid.
   Huisarts Nu 2000;1:46-7.
  50. Jonckheer P, Trefois P, Van Casteren V.
   Médecins généralistes:êtes-vous vaccinés?
   Revue de la Médecine Générale 2000;175:286-9.
  51. Jonckheer P, Van Casteren V.
   Hoe staat het met de vaccinatiegraad tegen griep in Vlaanderen?
   Epidemiologisch bulletin van de Vlaamse Gemeenschap 2000;6:1-4.
  52. Devroey D, Van Casteren V.
   Nieuwe strategie HIV-test.
   Folia Diagnostica 1999;8:47-53.
  53. Van Casteren V.
   Le médecin généraliste comme source d'information sanitaire. 20 années d'expérience du réseau des médecins vigies en Belgique.
   Revue de la Médecine Générale 1999;165:307-9.
  54. Moens G, Capet Fr, Aelvoet W et al.
   De recente evolutie van suïcidaal gedrag in Vlaanderen.
   Tijdschr voor Geneeskunde 1999;55:96-104.
  55. Van Casteren V.
   Surveillance van zelfmoord en zelfmoordpogingen door een netwerk van huisartsenpeilpraktijken in België. Vergelijking van de periode 1993-1995 met 1990-1992.
   Tijdschr voor Geneeskunde 1999;55:83-7.
  56. Devroey D, Van Casteren V, De Lepeleire J.
   Definitieve opname van volwassenen registratie door de Belgische Huisartsenpeilpraktijken.
   HANU 1998;3:75-82.
  57. Devroey D, Van Casteren V, Vranckx R.
   Clinical acute viral hepatitis encountered by Belgian general practitioners.
   Int J Infect Diseases 1997;2:105-9.
  58. Van Casteren V.
   Epidemiology of measles and mumps in Belgium, 1994-1995.
   Arch Public Health 1997;55:15-25.
  59. Vranckx R, Van Casteren V, Devroey D.
   Changing patterns in acute clinical viral hepatitis encountered by Belgian general practitioners
   Euro Surveill 1997;2(7):53-6.
  60. Van Casteren V.
   Mazelen incidentie in 1994-1995.
   Vax Info 1997;17:4.
  61. Buntinx F, Van Casteren V, Wens J et al.
   Cerebrovasculaire incidenten : een registratie van het peilpraktijkennnetwerk.
   HANU 1997;1:26-8.
  62. Van Casteren V.
   Surveillance de la rougeole et des oreillons par les Médecins Vigies, 1982-1993.
   Revue de Médecine Générale 1995;124:27-33.
  63. Van Casteren V.
   Le médecin belge face aux tentatives de suicide.
   Revue de Médecine Générale 1995;119:6-11.
  64. Van Casteren V.
   Mazelen en bof. Dalende incidentie.
   Vax Info 1995;12:7.
  65. Leurquin P, Van Casteren V, De Maeseneer J et al.
   The use of blood tests in general practice : a collaborative study in eight European countries
   Br J Gen Pract 1995;45:21-5.
  66. Van den Oever R, de Graeve D, Hepp B. et al.
   Pharmacoeconomics of immunisation. A review
   Pharmacoeconomics 1993;3:286-308.
  67. Van Casteren V, Van der Veken J, Tafforeau J et al.
   Suicide and attempted suicide reported by general practioners in Belgium, 1990-1991
   Acta Psychiatr Scand 1993;87:451-5.
  68. Van Casteren V, Leurquin P, Bartelds A et al.
   Demand patterns for HIV-tests in general practice : information collected by sentinel networks in 5 European countries
   Eur J Epidemiol 1993;9:169-75.
  69. Van Casteren V.
   Het aanvragen van bloedtests in de huisartsenpraktijk.
   HANU 1992;5:229-32.
  70. Snacken R, Lion J, Van Casteren V et al.
   Five years of sentinel surveillance of acute respiratory infections (1985-1990) : the benefits of an influenza early warning system
   Eur J Epidemiol 1992;8(4):485-90.
  71. Van Casteren V, Leurquin P.
   Eurosentinel : Development of an international sentinel network of general practitioners
   Meth Inform Med 1992;31:147-52.
  72. De loof J.
   Acute diarree
   HANU 1991;8:386-7
  73. Van Casteren V.
   Epidemiologische surveillance van kanker in België door de huisartsenpeilpraktijken.
   Tijdschr Geneesk 1990;46:951-3.
  74. Van Casteren V.
   Surveillance épidémiologique du cancer en Belgique par les médecins vigies.
   Arch B Med soc, Hyg Med tr et Med lég 1989;47:388-94.
  75. Van Casteren V.
   Données épidémiologiques sur les urgences chez les personnes âgées, telles que vues en médecine générale.
   Les cahiers du Germ 1988;207:51-8.
  76. Van Casteren V.
   Vragen naar de HIV-antistoftest in de Belgische huisartsenpraktijk.
   HANU 1988;10:542-4.
  77. Van Casteren V, Stroobant A, Lobet M et al.
   Cerebrovasculaire accidenten in België. Een epidemiologische studie.
   Tijdschr Geneesk 1988;44:1065-70.
  78. Lobet M P, Nolard N, Walckiers D et al.
   L'asthme de l'enfant en médecine générale. - Aspects épidémiologiques.
   Rev fr Allergol 1987;27:13-7.
  79. Walckiers D, Stroobant A, Lobet M et al.
   Les accidents domestiques en Belgique. Résultats de l'enregistrement réalisé par un réseau de médecins généralistes.
   Acta Clin Belg 1987;42:19-27.
  80. Lobet M P, Stroobant A, Mertens R et al.
   Tool of validation of the network of sentinel general practitioners in the Belgian health care system.
   Int J Epidemiol 1987;16:612-8.
  81. Stroobant A, Lamotte J M, Van Casteren V et al.
   Epidemiological surveillance of measles through a network of sentinel general practitioners in Belgium.
   Int J Epidemiol 1986;15:386-91.
  82. Van Casteren V, Cornelis R, Stroobant A et al.
   Incidentie van urinaire infecties in de Belgische huisartsenpraktijk. Resultaten van de morbiditeitsregistratie door een net van huisartsen.
   Tijdschr. Geneeskunde 1986;42:523-9.
  83. Van Casteren V.
   Surveillance van de morbiditeit in België door huisartsenpeilpraktijken. Programma 1985-1986.
   HANU 1985;9:350-4.
  84. Van Casteren V.
   Surveillance van de morbiditeit in België door huisartsenpeilpraktijken. Programma 1983-1984.
   HANU 1984;9:352-5.
 2. Samenvattingen van mededelingen (op aanvraag beschikbaar)
  1. Boffin N.
   Patiënten met een nieuwe episode van depressie in 2008 :samenvattingen en commentaar op 2 artikels gepubliceerd in Family Practice
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - OD Volksgezondheid en Surveillance, dienst Gezondheidszorgonderzoek 2012
  2. Abarshi E, Bossuyt N, Meeussen K, Van den Block L.
   Monitoring end-of-life care via general practice in Europe: a study with the Sentinel Surveillance Networks of General Practitioners.
   13e WONCA EUROPE Congres, 2007, Paris (Frankrijk).
  3. Drieskens K, Bilsen J, Van Den Block L, Bossuyt N, Deschepper R, Bauwens S, Deliens L.
   Symptomen bij patiënten die thuis sterven: resultaten van de SENTI-MELC studie.
   Achtste Eerstelijnssymposium, 2007, Leuven (België).
  4. Meeussen K, Van Den Block L, Bossuyt N, Bilsen J, Van Casteren V, Deliens L.
   Weet de huisarts waar zijn/haar patiënt wenst te sterven? Een populatieonderzoek in België via de Huisartsenpeilpraktijken.
   Achtste Eerstelijnssymposium, 2007, Leuven (België).
  5. Van den Block L, Bossuyt N.
   Nationwide monitoring of palliative care via the sentinel network of GPs.
   Workshop presented at the 16th International Congress on Care of the Terminally Ill, 2006, Montreal (Canada).
  6. Bossuyt N.
   Belgian sentinel network of general practitioners: End-of-life care monitoring potential.
   16th International Congress on Care of the Terminally Ill, 2006, Montreal (Canada).
  7. Van Casteren V.
   Stroke surveillance by the Belgian sentinel general practitioners.
   International meeting on health sentinel networks, 2006, Leon (Spain).
  8. Devroey D, Van Casteren V.
   More substances abuse among victims of home accidents than among victims of traffic accidents in Belgium.
   1st European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, 2006, Vienna (Oostenrijk).
  9. Van Casteren V.
   Usefulness of the information systems in clinical practice and primary care research.
   10th anniversary of the health sentinel network of the Comunidad Valenciana, 2005, Valencia (Spain).
  10. Van Casteren V.
   De peilpraktijken in België: surveillance en huisartsgeneeskundig onderzoek.
   Symposium Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations, 2005, Utrecht (Nederland).
  11. Bossuyt N.
   Tick bites, erythema migrans and lyme borreliosis: incidence and management by the GP in Belgium.
   10th international conference on lyme borreliosis and other tick-borne diseases, 2005, Vienna (Oostenrijk).
  12. Devroey D, Buntinx F, Van Casteren V.
   Trends in stroke attack rates and mortality from a 16-year nationwide registration.
   Scientific Sessions of the American Heart Association 2002, 2002, Chicago, Illinois (Verenigde Staten).
  13. Devroey D, Van Casteren V, Buntinx F.
   L'enregistrement des accidents cérébrovasculaires par les médecins vigies belges.
   Symposium de recherche en médecine générale, 2002, Brussel (België).
  14. Devroey D, Buntinx F, Van Casteren V.
   Trends in de incidentie en mortaliteit van cerebrovasculaire incidenten in België.
   Derde Eerstelijnssymposium, 2002, Antwerpen (België).
  15. Vanderperre L, Devroey D, Van Casteren V.
   De waarde van de KATZ-schaal bij het bepalen van de evolutie na een beroerte.
   Derde Eerstelijnssymposium, 2002, Antwerpen (België).
  16. Devroey D, Buntinx F, Van Casteren V.
   Unexpected side-to side motor deficit differences after acute cerebrovascular events.
   2002 Conference of the European Society of General Practice, 2002, London (Groot-Brittannië).
  17. Devroey D, Van Casteren V, Buntinx F.
   Stroke registration through a sentinel network of General Practitioners.
   Wednesday Seminar, 2002, Brussel (België).
  18. Puddu M, Van Casteren V.
   Health information on chronic diseases: incidence and prevalence of diabetes mellitus in Belgium (2000) from the Belgian sentinel general practice network
   EUPHA (European Public Health Association) conference, 2001, Brussel (België).
  19. Devroey D, Van Casteren V.
   Home accidents managed by Belgian general practitioners.
   4th European congress on CPR, pre-hospital care and prevention, 2001, Brussel (België).
  20. Devroey D, Van Casteren V, Sasse A.
   Is the HIV testing strategy changing with the fourth generation of HIV tests?.
   The 2001 Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, 2001, Tampere (Finland).
  21. Devroey D, Van Casteren V.
   Home accidents recorded in the Belgian general practices.
   16th World Congress of Family Doctors, 2001, Durban (Zuid-Afrika).
  22. Devroey D, Van Casteren V, Sasse A.
   How patients are informed about their HIV test results?
   16th World Congress of Family Doctors, 2001, Durban (Zuid-Afrika).
  23. Devroey D, Van Casteren V.
   The registration of product related home accidents in the sentinel network of Belgian General Practitioners.
   3rd European Convention on Safety Promotion and Injury Prevention, 2001, Vienne (Oostenrijk).
  24. Devroey D, Van Casteren V, Walckiers D.
   Analyses of home accidents recorded in the Belgian network of sentinel general practices.
   EUPHA annual meeting, 2000, Paris (Frankrijk).
  25. Devroey D.
   Characteristics of home accidents recorded in the Belgian Network of Sentinel General Practices.
   5th World Conference on Injury Prevention and Control, 2000, New Delhi (Indië).
  26. Van Casteren V.
   Preliminary results of the diabetes study in the Belgian sentinel network
   Steering group meeting of the project “Health monitoring in sentinel practice networks”, 2000, Crète.
  27. Devroey D, Van Casteren V, Sasse A.
   Hoe worden resultaten van een HIV-test meegedeeld aan de patiënten?
   Symposium 2000: Samenwerking op de eerste lijn, 2000, Brussel (België).
  28. Devroey D.
   Huisartsenpeilpraktijken als bron voor ongevallen in de privé-sfeer.
   6e Symposium voor Volksgezondheid, 1999, Brussel (België).
  29. Devroey D.
   Ongevallen in de privé-sfeer waarbij de huisarts geraadpleegd werd.
   Referatendag Vlaamse Huisartsen Research, september 1999, Antwerpen (België).
  30. Devroey D.
   Trends in HIV-testing in Belgian general practice (1988-1997).
   First European Network Organisations Open Conference WONCA '99, 1999, Palma de Mallorca (Spanje).
  31. Devroey D.
   Incidentiestudie hepatitis A via de huisartsenpeilpraktijken.
   Transmissiedag Ministerie Vlaamse Gemeenschap, 1998, Brussel (België).
  32. Devroey D.
   Trends in HIV testing door de Belgische huisarts. 1988-1997.
   Referatendag Vlaamse Huisartsen Research, 1998, Gent (België).
  33. Devroey D.
   Factoren die een rol spelen bij de definitieve plaatsing van volwassen patiënten in een instelling.
   5e Symposium voor Volksgezondheid, 1997, Brussel (België).
  34. Vranckx R, Devroey D, Van Casteren V.
   Incidence of acute viral hepatitis in Belgium.
   8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1997, Lausanne (Zwitzerland).
  35. Walckiers D.
   Home accidents in the elderly, registered by general practitioners in Belgium in 1995
   Fourth world conference on injury prevention and control, 1998, Amsterdam (Nederland)
  36. Devroey D.
   Betrokkenheid van de huisarts bij de definitieve plaatsing van volwassenen
   Vijftiende Referatendag van de Vlaamse Huisartsen Research, 1997, Antwerpen (België).
  37. Van Casteren V.
   Preventieve kankeronderzoeken door de huisarts in Vlaanderen, een peiling over de periode 1990-1995.
   Vijftiende Referatendag van de Vlaamse Huisartsen Research, 1997, Antwerpen (België).
  38. Walckiers D.
   Enregistrement des demandes d'interruption de grossesse et de pilule du lendemain par un réseau de médecins généralistes
   22ème congrès de l'association des épidémiologistes de langue française, 1997, Montpellier (Frankrijk).
  39. Van Casteren V.
   Surveillance van zelfmoord en zelfmoordpogingen in België door een net van huisartsen. Vergelijking van de periode 1990-1992 met de periode 1993-1995.
   Congres "Zelfmoord: van cijfers naar behandelmethoden", 1997, Leuven (België).
  40. Van Casteren V.
   Le cancer du sein en chiffres.
   Congres van "Le comité médecins traitants du projet bruxellois de dépistage du cancer du sein", 1996, Brussel (België).
  41. Van Casteren V.
   Surveillance van mazelen en bof door de Huisartsenpeilpraktijken, 1994-1995.
   Seminarie "Diagnostiek en surveillance van infectieuze aandoeningen", 1996, Sint Pieters Woluwe (België).
  42. Walckiers D.
   Vraag naar zwangerschapsonderbreking en morning after pill bij huisartsen in België.
   Veertiende Referatendag van de Vlaamse Huisartsen Research, 1996, Leuven (België).
  43. Devroey D.
   De begeleiding door de huisarts van patiënten met problemen door onaangepast alcoholgebruik.
   Veertiende Referatendag van de Vlaamse Huisartsen Research, 1996, Leuven (België).
  44. Van Casteren V.
   Contents of AIDS-related consultations in general practice in Europe.
   XI International Conference on AIDS,1996, Vancouver (Canada).
  45. Van Renterghem H.
   HIV-testing on the initiative of the patient in general practice in eight European countries (1990-1994).
   XI International Conference on AIDS, 1996, Vancouver (Canada).
  46. Van Renterghem H.
   Number and circumstances of HIV-test prescriptions in general practice: a reliable indicator?
   EUPHA annual meeting, 1995, Budapest (Hongarije).
  47. Van Casteren V.
   Ernst en omvang van ongevallen bij ouderen in Vlaanderen.
   Rode Kruis congres over preventie van ongevallen bij ouderen in de woning, 1995, Antwerpen (België).
  48. Van Renterghem H.
   HIV-testing without patients' consent in general practice in Belgium (1992-1994).
   Vierde Symposium van Volksgezondheid, 1995, Brussel (België).
  49. Van der Veken J.
   Trends in HIV-testing in de Belgische Huisartsenpeilpraktijken 1988-1991.
   Derde Symposium van Volksgezondheid, 1993, Brussel (België).
  50. Van Casteren V.
   Daalt de incidentie van zelfmoordpogingen gezien in de huisartsenpraktijk?
   Derde Symposium van Volksgezondheid, 1993, Brussel (België).
  51. Van der Veken J.
   De huisartsenpeilpraktijken en borst-, cervix-, prostaat-, non-melanoma-huidtumoren en colorectale tumoren.
   Tiende Referatendag VHI, 1992, Wilrijk (België).
  52. Van der Veken J.
   Mazelen in België: permanente registratie door een netwerk van huisartsen van 1982-1990.
   Negende Referatendag VHI, 1991, Kortrijk (België).
  53. Van Casteren V.
   De Belgische huisarts geconfronteerd met zelfmoordpogingen in 1990.
   Negende Referatendag VHI, 1991, Kortrijk (België).
  54. Van Casteren V.
   Eurosentinel. Sentinel health information systems with GPs in Europe.
   Chaire Quetelet, 1991, Gembloux (België).
  55. Van Casteren V.
   Prescription of HIV-tests in general practice: information collected by sentinel networks in various European countries.
   VII International Conference on AIDS, 1991, Florence (Italië).
  56. Declercq E.
   Investigation of bloodtests in general practice: a collaborative study in 8 countries.
   Health Services Research and Primary Health Care, second European congress, 1990, Köln (Duitsland).
  57. Van Casteren V.
   Situation de crise chez la personne âgée. Résultats des médecins vigies.
   CRIV- congres, 1988, Brussel (België).
  58. Van Casteren V.
   Stroke - A registration through sentinel general practitioners.
   Club Doppler, 1988, Luik (België).
  59. Van Casteren V, Thiers G.
   Ervaringen met nieuwe systemen van morbiditeitsregistratie in België.
   Vierde Symposium Gezondheid en Economie, 1987, Antwerpen (België).
  60. Van Casteren V.
   Resultaten van de huisartsenpeilpraktijken 1985-1986.
   Jaarlijkse Referatendag van het VHI, 1986, Brussel (België).
 3. Boeken en hoofdtitels in boeken
  1. Van den Block L, Bossuyt N, Van Casteren V, Deliens L.
   Het sterfbed in België.
   Academic & Scientific Publishers, 2007
  2. Van Casteren V.
   The future data collection in general practice in Belgium.
   In: Westert GP, Jabaaij L, Schellevis FG, editors. Morbidity, performance and quality in primary care. Oxford: Radcliffe Publishing Ltd, 2006:273-83.
  3. Bossuyt N, Van Casteren V.
   Pneumokokkenvaccinatie bij bejaarden door de huisarts.
   Gezondheidsindicatoren 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Entiteit Beleidsondersteuning. Ed Cloots H en Hooft P. 2002:92-7.
  4. Jonckheer P, Van Casteren V.
   Griepvaccinatie bij senioren: elk jaar weer een nieuwe uitdaging.
   Gezondheidsindicatoren 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Entiteit Beleidsondersteuning. Ed Cloots H en Hooft P. 2002:87-91.
  5. Van Casteren V.
   Registratie van borstkanker door de huisartsenpeilpraktijken, 1998-2000.
   Gezondheidsindicatoren 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Entiteit Beleidsondersteuning. Ed Cloots H en Hooft P. 2002:115-9.
  6. Buntinx F, Devroey D, Van Casteren V.
   De registratie van cerebrovasculaire incidenten door de Belgische huisartsenpeilpraktijken.
   Gezondheidsindicatoren 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Entiteit Beleidsondersteuning. Ed Cloots H en Hooft P. 2002:215-24.
  7. Puddu M.
   Diabetes in 2000 : Regionale verschillen in incidentie, prevalentie en behandeling.
   Gezondheidsindicatoren 2000. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Entiteit Beleidsondersteuning. Ed Cloots H en Hooft P. 2002:87-91.
  8. Devroey D, Van Casteren V, Walckiers D.
   Regionale verschillen betreffende ongevallen in de privé-sfeer: Resultaten van de Huisartsenpeilpraktijken.
   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Entiteit Beleidsondersteuning. Ed Cloots H en Hooft P. 2001:85-90
  9. Van Casteren V.
   Borstkankerscreening door de Huisartsenpeilpraktijken, evolutie 1991-1999.
   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Entiteit Beleidsondersteuning. Ed Cloots H en Hooft P. 2001:91-3
  10. Van Casteren V.
   Current denominator concepts in European countries, Belgium.
   In: Comparison and harmonisation of denominator data for primary health care research in countries of the European Community. Ed. Schlaud M. Amsterdam: IOS Press, 1999:25-30.
  11. Van Casteren V, Bossuyt N.
   Registratie van pneumokokkenvaccinatie bij bejaarden door de huisartsenpeilpraktijken.
   In: Gezondheidsindicatoren 1997. Eds. Aelvoet W, Fortuin M, Hooft P, Vanoverloop J. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1999:120-6.
  12. Van Casteren V.
   Epidemiologie van mazelen en bof, anno 1997. Resultaten van de huisartsenpeilpraktijken.
   In: Gezondheidsindicatoren 1997. Eds. Aelvoet W, Fortuin M, Hooft P, Vanoverloop J. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1999:116-9.
  13. Van Casteren V.
   Borstkankerscreening, anno 1997. Resultaten van de huisartsenpeilpraktijken.
   In: Gezondheidsindicatoren 1997. Eds. Aelvoet W, Fortuin M, Hooft P, Vanoverloop J. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1999:102-3.
  14. Devroey D, Van Casteren V, De Lepeleire J.
   Registratie door de huisartsenpeilpraktijken van de definitieve opname van volwassenen.
   In: Gezondheidsindicatoren 1997. Eds. Aelvoet W, Fortuin M, Hooft P, Vanoverloop J. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1999:149-54.
  15. Van Casteren V, Capet F.
   Surveillance van mazelen en bof door de Huisartsenpeilpraktijken, 1982-1996.
   In : Gezondheidszorgindicatoren 1996. Ed. Vander Auwera C. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998:67-71.
  16. Van Casteren V, Aelvoet W, Quataert P..
   Surveillance van kanker door de Huisartsenpeilpraktijken, 1990-1995.
   In : Gezondheidszorgindicatoren 1996. Ed. Vander Auwera C. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998:52-5.
  17. Van Casteren V.
   De huisartsenpeilpraktijken als informatiebron van morbiditeitsgegevens.
   In : Preventieve Gezondheidszorg. Vlaams Preventiecongres 1997. Diegem:Kluwer Editorial, 1997:1008-18.
  18. Van Casteren V.
   Eurosentinel - Sentinel health information systems with GPs in Europe.
   In : Collecte et comparabilité des données démographiques et sociales en Europe. Eds. Duchêne J, Wunsch G. Louvain-la-Neuve:Academia, 1995:349-69.
  19. Van Casteren V.
   Eurosentinel
   In : Health Services Research. Eds. Fracchia GN, Theofilatou M. Amsterdam:IOS Press, 1993:253-63.
  20. Stroobant A, Van Casteren V, Thiers G.
   Surveillance systems from primary-care data : surveillance through a network of sentinel general practitioners.
   In : Surveillance in Health and Disease. Eds. Eylenbosch W, Noah D. Oxford:Oxford University Press, 1988:62-74.
  21. Van Casteren V.
   Données épidémiologiques sur les urgences à domicile chez les personnes âgées.
   In : Quand le temps s'accélère...urgences et crises chez la personne âgée. Eds. Meire Ph, Gommers A. Bruxelles:ESP-UCL, 1990:1-15.
 4. Rapporten (op aanvraag beschikbaar)
  1. Boffin N, Moreels S, Van Casteren V.
   The Belgian network of Sentinel General Practices between 2007 and 2012: a short report
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, november 2013, 10p. D/2013/2505/40.
  2. Van Casteren V.
   30 jaar Huisartsenpeilpraktijken - Registratie van de morbiditeit in België : Het Verleden, een Succes - De Toekomst, een Uitdaling
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, october 2009,83 p. Rapport D/2009/2505/54.
  3. Boffin N, Devroey D, Van Casteren V.
   Slachtoffers van ongevallen bij de huisarts
   Resultaten van de registratie door het Belgische netwerk van huisartsenpeilpraktijken en de Belgische gezondheidsenquête.
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, september 2009, 61p. Rapport D/2009/2505/25.
  4. Thomas I, Van Casteren V.
   Surveillance van Griep in België. Seizoen 2007-2008
   Brussel: ISP-WIV, jan. 2009, 34p. Rapport D/2008/2505/56
  5. Boffin N, Declercq T, Van Casteren V.
   Pilootstudie naar de registratie van nieuwe gevallen van depressie in de huisartsenpeilpraktijken in 2007
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, maart 2008,15p. Rapport D/2008/2505/07.
  6. Yane F, Van Casteren V.
   Surveillance van Griep in België. Seizoen 2006-2007
   Brussel: ISP-WIV, jan. 2008, 35p. Rapport D/2008/2505/05.
  7. Yane F, Hanquet G.
   Surveillance van Griep in België. Seizoen 2005-2006
   Brussel: ISP-WIV, jan. 2007, 31p. Rapport D/2007/2505/10.
  8. Yane F, Hanquet G.
   Surveillance van Griep in België. Seizoen 2004-2005
   Brussel: ISP-WIV, jan. 2006, 21p. Rapport D/2005/2505/53.
  9. Yane F, Hanquet G.
   Surveillance van Griep in België. Seizoen 2003-2004
   Brussel: ISP-WIV, okt. 2005, 17p. Rapport D/2004/2505/35.
  10. Jonckheer P, Van Casteren V.
   Nieuwe gevallen van schildklieraandoeningen in de huisartsenpraktijk
   Resultaten van een registratienetwerk van huisartsenpeilpraktijken, 1996-1997
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, september 2004, 63p. Rapport D/2004/2505/1.
  11. Devroey D, Van Casteren V, Buntinx F.
   De epidemiologie van cerebrovasculaire incidenten in België
   Registratie door het Belgische netwerk van huisartsenpeilpraktijken, 1998-1999
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, december 2003,77 p. Rapport D/2003/2505/37.
  12. Van Casteren V, Haelterman M.
   Kankerregistratie door de Huisartsenpeilpraktijken 1990- 1997. Een externe validatie
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, december 2001,42 p. Rapport D/2001/2505/13.
  13. Devroey D, Van Casteren V, Walckiers D.
   Ongevallen in de privé-sfeer waarbij de huisarts geraadpleegd wordt
   Registratie door huisartsenpeilpraktijken in 1995 en 1996
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, mei 2001,42 p. Rapport D/2001/2505/7.
  14. Van Casteren V.
   Viering van het 20 jarig bestaan van de Huisartsenpeilpraktijken
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur , maart 2000,64 p. Rapport D/2000/2505/06.
  15. Devroey D, Van Casteren V, De Lepeleire J.
   Procedure van definitieve opname van een volwassene waarbij de huisarts betrokken is
   Registratienet van de huisartsenpeilpraktijken - Resultaten van 1994
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur , december 1997,25 p. Rapport D/1998/2505/02.
  16. Walckiers D, Van Casteren V.
   Vragen naar zwangerschapsonderbreking en morning after pill bij huisartsen, in België, in 1993 en 1994
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur , maart 1997, 12p. Rapport D/1997/2505/14.
  17. Devroey D, Van Casteren V.
   De begeleiding door de huisarts van patiënten met problemen door onaangepast alcoholgebruik
   Registratie van de huisartsenpeilpraktijken - Resultaten van 1993
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur , januari 1997, 40p. Rapport D/1997/2505/06.
  18. Devroey D, Van Casteren V, Vranckx R.
   Evolutie van de incidentie van klinische acute virale hepatitis in de Belgische huisartsenpraktijk
   Registratienet van de huisartsenpeilpraktijken - Resultaten van 1991 en 1992
   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur, januari 1997, 34p. Rapport D/1997/2505/3.
  19. Van Casteren V, Van Renterghem H, Szecsenyi J.
   Data collection on patterns of demands for HIV-testing and other HIV/AIDS-related consultations in general practice. Surveillance by sentinel networks in various European countries. Final report
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, september 1995, 205p. Rapport D/1995/2505/13.
  20. Van der Veken J, Van Casteren V.
   Surveillance van mazelen en bof door de Belgische Huisartsenpeilpraktijken 1982-1993
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, september 1994, 21p. Rapport D/1994/2505/29.
  21. Van Casteren V, Leurquin P.
   Collection of data about HIV-antibody tests. Surveillance of prescriptions of HIV-tests in general practice by sentinel networks in Europe
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, oktober 1993, 51p. Rapport D/1993/2505/11.
  22. Van der Veken J, Van Casteren V.
   Trends in HIV testing in de Belgische huisartsenpeilpraktijken. Evolutie van 1988 tot 1991
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, juni 1993, 14p. Rapport D/1993/2505/06.
  23. Van Casteren V, Van der Veken J.
   De Belgische huisarts geconfronteerd met zelfmoord en zelfmoordpogingen. Registratie door een net van huisartsenpeilpraktijken in 1990-1991
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, augustus 1992, 16p. Rapport D/1992/2505/24.
  24. Van der Veken J, Van Casteren V.
   Borst-, cervix-, prostaat-, huid- en colorectale tumoren. Registratie in 1990 door huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, augustus 1992, 23 p. Rapport D/1992/2505/31.
  25. Van Casteren V.
   De Belgische huisarts geconfronteerd met zelfmoordpogingen. Resultaten van een studie uitgevoerd in 1990 door een net van huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, Brussel, september 1991, 23 p., D/1991/2505/16.
  26. Van Casteren V, Leurquin P.
   Eurosentinel, Concerted Action on Sentinel Health Information Systems with General Practitioners. Final report
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, augustus 1991, 81 p. Rapport D/1991/2505/15.
  27. Van Casteren V.
   Inventory of Sentinel Health Information Systems with GPs in the European Community. Situation up to March 1990
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, januari 1991, 97 p.
  28. Van Casteren V, Van der Veken J.
   10 jaar huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, september 1991, 78 p. Rapport D/1991/2505/4.
  29. Van Casteren V, Van der Veken J.
   De morbiditeit in België in 1988-1989. Registratie door de huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, september 1990, 34 p. Rapport D/1990/2505/12.
  30. Van Casteren V, Van der Veken J, Lion J.
   De morbiditeit in België in 1987. Registratie door de huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, maart 1989, 24 p. Rapport D/1989/2505/5.
  31. Van Casteren V, Deleu Y, Lion J.
   De morbiditeit in België in 1985-1986. Registratie door de huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, september 1987, 24 p. Rapport D/1987/2505/25.
  32. Walckiers D.
   Hepatitis in België. 1982-1983. Registratienet van de huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie , juni 1987, 11 p. Rapport D/1987/2505/15.
  33. Walckiers D, Vranckx R.
   Hepatitis in de huisartsenpeilpraktijk : enkele sero-epidemiologische kenmerken. Resultaten van een piloot-onderzoek
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie , juni 1987, 16 p. Rapport D/1987/2505/10.
  34. Walckiers D.
   Ongevallen thuis in België – 1984. Registratienet van de huisartsenpeiolpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, september 1986, 16 p. Rapport D/1986/2505/76.
  35. Lobet M.
   Vraag naar hulp in verband met alcoholisme in de huisartsenpeiolpraktijk, 1984
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, november 1985, 11 p. Rapport D/1985/2505/83.
  36. Walckiers D, Lamotte J-M.
   Vraag naar zwangerschapsonderbreking en morning after pill. 1982-1983. Rapport van de resultaten van een registratieprogramma bij 100 hisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, december 1985, 13p. Rapport D/1985/2505/57.
  37. Lobet M.
   Demandes en rapport avec la drogue en médecine générale - 1984
   Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, novembre 1985,16p. Rapport D/1985/2505/52.
  38. Van Casteren V.
   Pneumonie in België in 1982-1983. Surveillance door een net van huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, augustus 1985, 12 p. Rapport D/1985/2505/38.
  39. Van Casteren V.
   Surveillance van de morbiditeit in België door de huisartsenpeilpraktijken. Programma 1982-1983
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, mei 1985, 16 p. Rapport D/1985/2505/18.
  40. Stroobant A.
   Urethritis bij de man. Registrarienet van de huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, mei 1985, 12p. Rapport D/1985/2505/17.
  41. Van Casteren V, Lobet M, Walckiers D.
   De morbiditeit in België in 1984
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, april 1986, 22 p. Rapport D/1986/2505/13.
  42. Walckiers D.
   Surveillance van zelfmoordpogingen in België : 1982-1983. Rapport over de resultaten van een registratieprogramma op basis van huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, maart 1985, 28p. Rapport D/1985/2505/11.
  43. Lamotte J-M, Walckiers D.
   Surveillance van bof in België 1982-1983. Rapport over de resultaten van een registratieprogramma op basis van huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie , januari 1985, 11p. Rapport D/1985/2505/7.
  44. Van Casteren V.
   Urinaire infecties in België in 1982-1983. Surveillance door een net van huisartsenpeilpraktijken
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, december 1984, 11 p. Rapport D/1984/2505/38.
  45. Stroobant A.
   Surveillance van mazelen in België 1982-1983
   Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, juli 1984, 13p. Rapport D/1984/2505/31.

Financieringsbronnen

Communauté française
Vlaamse Gemeenschap


Externe samenwerking (buiten het Instituut)

Peilnetten van huisartsen in andere landen
Société Scientifique de Médecine Générale
Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Huisartsen


Trefwoorden

epidemiologie, surveillance, huisartsenpraktijk, huisartsenpeilpraktijken, België
acute allergische manifestatie, acute conjunctivitis, acute diarree, acute gastro-enteritis, acuut myocardinfarct, alcoholisme, astma, bof, cerebrovasculair accident, chronische bronchitis, condyloma acuminatum, diabetes mellitus, diabetes type II, drugs, gastroduodenaal ulcus, gonorroe, herpes genitalis, HIV-test, kwaadaardige tumor, mazelen, meningitis, mononucleosis infectiosa, morning after pill, ongevallen, otitis media, pneumonie, preventieve kankeronderzoeken, rusthuisopname, schildklierpathologie, sportongevallen, syphilis, urethritis, urgenties, urinaire infecties, vaccinaties, varicocele, virale hepatitis, zelfmoord(poging), zona, zwangerschapsonderbreking