APH 2005, 63, 35-56:

Frequency and causes of hospitalization of nursing home residents.

G. Van Camp-Van Rensbergen

Keywords:

Ondanks het feit dat het geslachts-, leeftijds- en gezondheidsprofiel van RH/RVT-bewoners globaal goed vergelijkbaar is, werd in onze studie geen gelijklopend profiel van ziekenhuisverwijzingen gevonden. Zowel op vlak van hospitalisatiegraad (aantal hospitalisaties) als op vlak van hospitalisatie-indicatie, onderscheiden instellingen zich sterk van elkaar. Het hanteren van het ‘begrip kwaliteit’ bleek niet zo gemakkelijk. Toch menen we dat de prevalentie van ziekenhuisopnamen gebruikt kan worden als kwaliteitsindicator van RVT-verzorging. De modaliteiten dienen echter verder onderzocht. Vooral de kwaliteitszorg van de huisartsgeneeskunde staat borg voor een correct aantal verwijzingen. De kennis en kunde van behandelende (huis)artsen, maar ook hun prioriteiten met daaruit voortvloeiend verwijsgedrag bepalen in sterke mate de hospitalisatiegraad van de patiënten. De literatuur leert alleszins dat heel wat verwijzingen kunnen voorkomen worden.