Nederlands Français
Afdeling klinische biologie
Zoeken
Links  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 

Andere EKE organisaties

Accreditatie

Guide de validation des méthodes en Biologie médicale (doc COFRAC)

Belgisch Staatsblad

Commissie voor Klinische Biologie

Bibliografische opzoeking

Wetgeving in verband met Bioveiligheid

Westgard site

BVLT Site

RIZIV

Erkende klinische laboratoria voor infectieuze serologie