Nederlands Franšais
Search
 
 
   
 
   
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
     
   
   
     
     

Dienst Kwaliteit van laboratoria

De dienst Kwaliteit van laboratoria op het toenmalig Instituut voor Epidemiologie en Hygiëne (IHE) werd opgericht in 1978 bij de publicatie van het eerste erkenningsbesluit van klinische laboratoria.

Tot 1988 was de dienst enkel betrokken bij de erkenning van laboratoria voor de inspecties van deze laboratoria, het secretariaat van de Commissie voor Klinische Biologie en de Beroepscommissie en met het administratief beheer van de externe kwaliteitscontroles. De externe kwaliteitsevaluaties werden toevertrouwd aan hiertoe erkende controlelaboratoria. De tweede versie van het erkenningsbesluit (1989) voor klinische laboratoria voorzag in een nationaal gecoördineerd programma van externe kwaliteitsevaluaties door het IHE. Daardoor werden de activiteiten van de dienst meer en meer belangrijk en kon het toezicht op de kwaliteit van alle laboratoria op een meer uniforme wijze worden gerealiseerd.

Voor het organiseren van de externe kwaliteitsevaluatieprogramma’s beschikt de dienst Kwaliteit van medische laboratoria over een accreditatie ISO/EIC 17043.

Vanaf 1993 werden de laboratoria voorbereid op de verplichting tot het werken onder een vastgelegd kwaliteitssysteem, zoals dit werd vastgelegd in het erkenningsbesluit van 3 december 1999.

Sinds 05 december 2011, datum van het Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, breidt de dienst haar activiteiten uit naar de laboratoria van Pathologische Anatomie en verzekert namelijk het secretariaat van de Commissie Pathologische Anatomie.
Het huidig personeelsbestand bedraagt een twintigtal medewerkers.

Het IHE is door de fusie met het Pasteurinstituut van naam gewijzigd en werd het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Op 1 april 2018 werd het WIV, door fusie met het CODA, Sciensano. Dit staat beschreven in de wet van 28 februari 2018 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 maart 2018. Als gevolg hiervan werd de dienst “kwaliteit van medische laboratoria” van het WIV de dienst “kwaliteit van laboratoria” van Sciensano.