Nederlands Franšais
Afdeling klinische biologie
Zoeken
De algemene doelstellingen van de dienst Kwaliteit van laboratoria  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 

De dienst

De dienst Kwaliteit van laboratoria heeft als algemene doelstellingen:

 • Ten opzichte van de overheid:
  - de kwaliteit van laboratoria op te volgen en te evalueren
  - toezicht houden op de vigerende wetgeving
 • Ten opzichte van de laboratoria:
  - begeleiding
  - door middel van resultaten uit de externe kwaliteitsevaluaties gegevens
    verstrekken om te komen tot kwaliteitsverbetering
  - permanente vorming
  - informatie
  - bijdragen tot het kwaliteitsbewustzijn en continue kwaliteitsverbetering
  - contactadres voor relaties tussen laboratoria en overheden

Op nationaal vlak werkt de dienst samen met andere diensten van Sciensano, met universitaire laboratoria, de experten voor de externe kwaliteitsevaluaties, het RIZIV en de Hoge Gezondheidsraad.

Op internationaal vlak is de dienst Kwaliteit van laboratoria betrokken bij EQALM; bij de werkzaamheden van ISO TC 212; bij de EU commissie voor IVD opvolging.