Nederlands Français
Afdeling klinische biologie
Zoeken
Erkenning van klinische laboratoria  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 

Contactpersonen

Sciensano - Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel

Secretariaat

Mevr. Martine Pannis
Fax: 02/642 56 45
E-mail: ql_secretariat@sciensano.be

 

Verantwoordelijke Nederlandstalige laboratoria:

Gregor Pairoux
Fax: 02/642 56 45
E-mail: gregor.pairoux@sciensano.be

 

Erkenning klinische biologie

Aanvraag tot erkenning, hernieuwing of uitbreiding van een erkenning (doc)

Aanvraag tot erkenning, hernieuwing of uitbreiding van een erkenning (pdf)

Identiteit van de directeur van het laboratorium

Identiteit van de verstrekker

Bijlage 'specifieke verstrekkingen' bij de aanvraag tot erkenning, hernieuwing of uitbreiding van erkenning van een laboratorium voor klinische biologie

Lijst van afnamecentra

Praktijkrichtlijn

 

Uw erkenningsgegevens kunt u raadplegen via toolkit.

 

Wetgeving

30 DECEMBER 1982 - Koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.(gecoördineerde versie)

3 DECEMBER 1999 - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort

2 FEBRUARI 2000 - Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium van klinische biologie

10 AUGUSTUS 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort

17 OKTOBER 2006 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen inzake de centrale inning in laboratoria voor klinische biologie

26 APRIL 2007 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 3° van de wet van 24 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie

27 JANUARI 2010- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van artikel 3, § 1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie

11 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, II, 24, § 1, 32, § 2, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

Modelovereenkomsten

Ontwerp van individuele schriftelijke overeenkomst tussen een verstrekker van prestaties van klinische biologie en de uitbater van een laboratorium

Bijlage 1 : Algemene regeling van de rechtsverhoudingen versie juni 2007

Bijlage 2 : KB van 17 oktober 2006 tot vaststelling van de nadere regelen inzake de centrale inning in laboratoria voor klinische biologie