Nederlands Franšais
Afdeling klinische biologie
Zoeken
IVD Belgische bevoegde autoriteit  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 


Geachte Heer, Mevrouw,

Een hergroepering van de bevoegdheden inzake medische hulpmiddelen vond plaats (KB tot wijziging van het KB van 14 november 2001: Belgisch Staatsblad van 07/08/2017)

Voor de Belgische bevoegde overheid inzake medische hulpmiddelen voor in vitro diagnostiek, gelieve contact op te nemen met:

Federaal Agentschap Voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 40
1060 BRUSSEL
Fax : +32 (0)2 528 41 20
Email : meddev@fagg.be

Dear Sir, Madam,

A regrouping of the competences on medical devices took place: Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge 07/08/2017

For the Belgian competent authority on in vitro diagnostic medical devices, please contact:

Federal Agency for Medicines and Health Products
Health Products Division
Eurostation II
Place Victor Horta 40, box 40
1060 BRUSSELS
Fax : +32 (0)2 528 41 20
Email : meddev@afmps.be