Dienst
Virale Ziekten

Missie

De missie van de dienst Virale ziekten omvat de diagnose, de opsporing en de surveillance van virussen die infectieuze ziekten veroorzaken bij de mens. In het kader van deze missie verricht de dienst innovatief onderzoek naar betere methoden voor de preventie, diagnose en behandeling van virale ziekten. Om deze missie te vervullen, fungeert de dienst als expertisecentrum binnen drie programma’s:

 • Respiratoire virussen
 • Encefalitis virussen
 • (Her-)opduikende virussen

Taken

 • Uitvoeren van diagnostiek en opsporing van virussen die en/of:
  • ziekte veroorzaken bij de mens
  • zeldzaam zijn
  • (her-)opduiken in de populatie
  • gespecialiseerde en niet-gangbare technieken vereisen
  • een hoog biologisch risico inhouden
 • Uitvoeren van confirmatietesten als referentielaboratorium
 • Surveillance en moleculaire epidemiologie van virussen die circuleren of uitbraken veroorzaken in de bevolking
 • Voorbereiding op crisissituaties (‘Crisis preparedness’) bij grootschalige infectieziekten, lokale ‘capacity building’ en technisch-wetenschappelijke ondersteuning van de bevoegde overheden
 • Verrichten van onderzoek naar en ontwikkelen van betere diagnostische testen, preventie- en behandelingsmethoden voor virale ziekten
 • Aanbieden van expertise onder andere via publicaties, antwoorden op parlementaire vragen, hoorzittingen, deelname aan expert- en wetenschappelijke comités, etc.
 • De dienst Virale ziekten omvat volgende nationale referentiecentra (NRC):

Samenwerking

De voornaamste partners en opdrachtgevers van de dienst Virale ziekten van het WIV-ISP zijn de overheden van gewesten en gemeenschappen en de federale overheid. De dienst werkt samen met belangrijke gezondheidsinstellingen in België zoals het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Internationaal is de dienst aanspreekpunt voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), het 'European Centre for Disease Prevention and Control' (ECDC) en de 'World Organisation for Animal Health' (OIE). Daarnaast werkt de dienst virale ziekten via meerdere onderzoeksprojecten samen met farmaceutische of biotechnologische bedrijven, met universiteiten, met wetenschappelijke instituten en met fondsverstrekkers voor wetenschappelijk onderzoek.

Contactgegevens

Diensthoofd  dr. Steven Van Gucht  
Tel. +32 2 373 32 56
Fax +32 2 373 32 91
E-mail dienst Virale ziekten
Website dienst Virale ziektenRecent Publications

 

Welkom to the website of the WIV-ISP

Please select your language

Nederlands | Français | Deutsch | Engels

.