WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

Afdeling Epidemiologie

Hoofdmenu Gezondheidsenquête

Gezondheidsenquête door Interview België 2004 - Resultaten

Alle gegevens in dit rapport mogen vrij verspreid worden mits bronvermelding :
Gezondheidsenquête door middel van Interview, België, 2004

Afdeling Epidemiologie, 2006; Brussel
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid,
Depotnummer : D/2006/2505/4, IPH/EPI REPORTS N° 2006 - 035
Onderzoeksteam (in alfabetische volgorde) :
Bayingana K, Demarest S, Gisle L, Hesse E, Miermans PJ, Tafforeau J,
Van der Heyden J.

Inleiding Gezondheidstoestand Leefstijl
Preventie Medische Consumptie Gezondheid en samenleving
  Ouderen Internationale vergelijking